Bijgewerkt: 2 december 2021

Actief voor Amstelveen wil de Burgerparticipatie op de schop

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
03-07-2020

In de afgelopen raadsvergadering op 1 juli 2020 maakte Actief voor Amstelveen kenbaar, klaar te zijn met de huidige inspraakprocedure voor burgers en komt met een initiatiefvoorstel voor verandering.

In de twee jaar dat AVA met 2 zetels in de gemeenteraad zit, blijkt telkens weer dat het, door de gevestigde partijen bedachte systeem, inmiddels achterhaald is en voor grote onrust en onvrede zorgt bij bewoners. Hoewel het college aangeeft inwoners voldoende gelegenheid te geven voor participatie, blijkt dat deze bij verschillende projecten, zoals Startnotitie Alleman Kwartier, Beeldkwaliteitsplan Oude Dorp en verkeerswijzigingen in Bovenkerk, zich niet of onvoldoende betrokken voelen en van mening zijn dat hun bezwaren niet serieus worden genomen. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen benoemde dit ook in zijn betoog bij het behandelen van de Perspectiefnota en kondigde aan om na het zomerreces hiervoor met een initiatiefvoorstel naar de raad te komen. Het is onacceptabel dat burgers niet voldoende betrokken worden over o.a. bouwplannen en verkeersbesluiten in hun eigen wijk en leefomgeving. Ook afgelopen raadsvergadering bleek weer dat inwoners, maar ook raadsleden, weinig invloed kunnen uitoefenen op de al in beton gegoten voorstellen en reeds gepubliceerde plannen van het college.

AVA is verheugd dat BBA zich 26 jaar na oprichting , waarvan 8 jaar met een wethouder in de coalitie mede verantwoordelijk voor het huidige beleid, zich hier nu ook druk over maakt en voor in gaat zetten. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS