Bijgewerkt: 1 oktober 2023

Actief voor Amstelveen wil geen politieke inmenging in media discussie

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
23-03-2021

Actief voor Amstelveen (AVA) zal in de gemeenteraad van woensdag 24 maart 2021, ondersteund door mede indieners  D66, VVD en PvdA, een motie indienen om de politiek uit de discussie en beoordeling van de lokale media te krijgen.

AVA stelt vast dat het de politiek in de afgelopen 10 jaar niet gelukt is om een constructieve oplossing te vinden bij de beoordeling en subsidiëring van de lokale media. Middels de ingediende motie roept AVA het college op, te onderzoeken of een onafhankelijke Adviesraad Amstelveense Lokale Media, hier mogelijk kan bijdragen aan een structurele oplossing voor de toekomst.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


De Raad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat;

1. De gemeenteraad al ruim 10 jaar in discussie is, voor hoeveel subsidie en op welke wijze de lokale omroep RTVA in de lucht kan blijven.

2. Het de politiek tot op heden niet gelukt is dit probleem structureel op te lossen, in tegendeel, er komt door de nieuwe beoogde omroep AAN e.a., zelfs een discussie bij.

van mening dat;

1.         Het verstandig lijkt de politiek hier uit de discussie en beoordeling te halen en subsidieaanvragen over te laten aan een onafhankelijke adviesraad Amstelveense Lokale Media, waar voldoende expertise aanwezig is om deze aanvragen te beoordelen.

2.         Deze adviesraad als opdracht krijgt, om op geheel onafhankelijke wijze, de raad van advies te dienen bij de beoordeling van het toekennen van de door de lokale media gevraagde financiële ondersteuning.

3.         Deze adviesraad Amstelveense Lokale Media tevens leidend is bij de voordracht van de komende licentieaanvraag Lokale omroep bij het Commissariaat van de Media.

Verzoekt het college

1.         De mogelijkheid te onderzoeken voor de instelling van een onafhankelijke adviesraad Amstelveense Lokale Media. Deze heeft tot doel te adviseren over subsidiering, kwaliteit en diversiteit in aanbod. Dit aan de hand van de door de gemeenteraad gestelde criteria.

2.         Deze onafhankelijke adviesraad Amstelveense Lokale Media, na oprichting, betrokken gaat worden bij de beoordeling van subsidieaanvragen lokale media, als ook in 2024 advies geven bij de nieuwe licentieaanvraag lokale omroep bij het Commissariaat van de Media.

3.         Deze onafhankelijke adviesraad Amstelveense Lokale Media, zou dan over 12 maanden de evaluatie van de lokale omroepen kunnen uitvoeren.

Ondertekening en naam: M. Becker AVA, A.M. van der Vet D66, B. Zwart VVD en G.F. Dennebroek PvdAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.