Bijgewerkt: 3 december 2021

Actief voor Amstelveen wil huiswerkbegeleiders

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
17-01-2021

Actief voor Amstelveen (AVA) stelt schriftelijke vragen aan het College B en W om uit het eerder gereserveerde Noodfonds Corona, budget te reserveren voor ondersteuning huiswerkbegeleiding. Door de huidige- en mogelijke langere lockdown, zijn de scholen dicht en komen vooral ouders met jonge kinderen op de basisschool hierdoor in problemen. Het thuiswerken levert voor ouders grote druk op. Er ontstaan niet alleen conflicten met de eigen werkgever of opdrachtgever, maar ook veel spanning in de relationele sfeer en mogelijk een kind onvriendelijke thuissituatie met een voedingsbodem voor huiselijk geweld.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Scholen blijven voorlopig nog gesloten, leraren zijn beperkt inzetbaar, de lockdown is wederom verlengd en er is geen perspectief dat deze situatie spoedig zal veranderen. Actief voor Amstelveen vindt dat ouders tijdens de coronacrisis niet alleen veel lof, maar ook ondersteuning verdienen bij de huiswerkbegeleiding die zij geven. Dat is onontbeerlijk om kinderen niet op achterstand te laten raken.

Huiswerk ondersteuning zou door studenten kunnen worden gegeven – uiteraard met inachtneming van alle RIVM regels. Veel studenten bevinden zich momenteel in een sociaal isolement en kunnen zelf niet naar les of college. Amstelveenvoorelkaar zou mogelijk voor de organisatie van de begeleiding en het toezicht op de ondersteuning kunnen zorgen. Er is al contact geweest met de heer Frans Huissen en deze staat hier positief in.

Je zou hierbij kunnen denken aan een vrijwilligersvergoeding van ongeveer € 5.- per uur, met een max van 8 uur per huishouden per week en krijgt deze vergoeding via Amstelveenvoorelkaar. Amstelveenvoorelkaar ontvangt dan van de gemeente uit het Noodfonds Corona financiële compensatie voor de gemaakte kosten voor administratie en bemiddeling, alsmede budget om studenten de aantoonbare lesuren uit te betalen.

Voor een succesvolle uitvoering van dit plan moeten betrokken partijen snel om de tafel en een convenant opstellen met voorwaarden voor deelneming aan dit project door studenten en ouders. Actief voor Amstelveen stelt daarom de volgende vragen aan het college:

-Herkent het college zich in de noodsituatie, waarin gezinnen met schoolgaande kinderen zich bevinden en is deze het met AVA eens dat hier met spoed iets aan gedaan moet worden?

-Staat het college positief in het voorstel om uit het Noodfonds Corona, gelden beschikbaar te stellen voor de aanstelling van Huiswerk-buddy’s (bedrag is afhankelijk van vraag en aanbod)?

-Wil het college met grote spoed met Amstelveenvoorelkaar in overleg, hoe dit alles te realiseren?

Mogelijk kan in samenspraak met Amstelveenvoorelkaar ook een try-out gestart worden met een Social Buddy, deze kan tegen een vrijwilligersvergoeding een aantal uren ondersteuning geven bij gezinnen met kinderen.

Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS