Bijgewerkt: 3 december 2023

Actief voor Amstelveen wil meer ouderenadviseurs

Nieuws -> Politiek

Bron: AVA
24-07-2019

Initiatiefnemer raadslid Jacqueline Höcker van AVA heeft samen met de Amstelveense politieke partijen VVD- CDA- PvdA- D66- GL- CU- SP- Bba en SBA- een motie ingediend met de vraag aan het college om met een voorstel te komen voor het aantrekken van meer ouderenadviseurs bij bv. de Amstelveense tak van Participe. Ouderenadviseurs zijn zeer belangrijk om ouderen die thuis wonen, aan het dementeren zijn of eenzaam zijn te ondersteunen. Ouderenadviseurs hebben een enorme volle agenda en de werkdruk is hoog terwijl er toch voldoende aandacht moet kunnen zijn voor deze ouderen. Huisartsen sturen veel ouderen door.

Het gaat zeker om 60% van de mensen die doorverwezen worden. Familie woont vaak ver weg, mensen hebben geen familie of men weet niet hoe te handelen met deze ouderen. En heel vaak willen oudere mensen hun familie niet belasten. De groep ouderen met bv. dementie en psychische klachten groeit enorm snel en zal blijven groeien en de zorgvraag wordt complexer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Michel Becker fractievoorzitter en Jacqueline Höcker vice fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 juni 2019


Een Ouderenadviseur bemiddelt tussen mensen en een zorgverzekeraar of een instelling, luistert naar de mensen, praat met hen, steunt hen, geeft informatie bij vragen en roept andere professionals erbij indien nodig.  Een Ouderenadviseur helpt dus ook mensen om langer thuis te blijven wonen. Actief voor Amstelveen hoopt met deze motie de werkdruk en de lasten van de Ouderenadviseurs te verminderen en dat alle ouderen bereikt worden die die ondersteuning willen en nodig hebben. De partij wil dat het college verder onderzoekt hoe efficiënter gewerkt kan worden met behulp van meer ouderenadviseurs. AVA is blij met de collegiale steun van de andere fracties.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.