Bijgewerkt: 7 december 2021

Actief voor Amstelveen wil nieuwbouw op Landtong

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
17-09-2019

Actief voor Amstelveen (AVA) wil starters-senioren- en sociale huurwoningen op Landtong! De fractie voor Amstelveen zal op donderdag 19 september 2019 in de commissie Ruimte Wonen en Natuur, mondelinge vragen stellen betreffende nieuwbouw op Landtong. De gemeente Amstelveen is juridisch eigenaar van deze grond en kan hier dus naar eigen behoefte en inzicht bouwen.In de Startnotitie staat de proef verkaveling in oppervlaktes van 60 m² en 80 m², waarvan 75% beschikbaar voor middeldure huur. Eén van de vragen die burgerlid Gonnie van Rietschoten namens AVA zal stellen is, waarom merken onze inwoners geen verschil in oppervlaktes en prijzen tussen eigen projecten van de gemeente en die van projectontwikkelaars. Op deze manier komen jongeren, ouderen en inwoners met een lagere besteding nog steeds niet in aanmerking voor betaalbare woonruimte.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.