Bijgewerkt: 8 december 2021

Actief voor Amstelveen wil ook Tiny Houses in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
16-02-2020

Fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen (AVA) heeft afgelopen raadsvergadering op 12 februari 2020 succesvol de baanbrekende motie Tiny Houses ingediend. Deze motie, mede ingediend door D66 en VVD, werd unaniem aangenomen en biedt kansen voor starters tot 28 jaar en senioren 60 + ook op grond waar nu geen woon of bouwbestemming zit, vergunning te verlenen voor het plaatsen van Tiny Houses en of stapelbare woonunits.

AVA heeft met deze motie ook afgedwongen dat bij Eigen Haard en Woningnet ingeschreven Amstelveners, voorrang krijgen bij toewijzing. De wethouder zal de raad binnen 4 maanden informeren hoe en onder welke voorraden dit unieke initiatief te realiseren en hoe hiervoor in aanmerking te komen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Een Tiny House is een kleine, volwaardige, vrijstaande woning van min. 50 m², duurzaam geproduceerd en zelfvoorzienend. Tiny Houses worden momenteel in andere gemeenten te koop aangeboden van af €.25.000.= of te huur v.a. €. 450.= per maand.  Woonunits- container woningen hebben een variabele afmeting en prijsklasse en zijn ook stapelbaar. Zie voor meer info Tiny Houses; www.tinyhousenederland.nl . Zie voor meer informatie woonunits- container woningen; www.containerwoning.nl

Er is ook een motie ingediend door de partijen: Ontheffing vergunning grondexploitaties t.b.v. tijdelijke woonbestemming 'Tiny Houses': De Raad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat:

1. Er voor starters en senioren grote behoefte is om, in afwachting van een definitieve oplossing, tijdelijke huisvesting te betrekken.

2. Dit in het huidige systeem en aanbod bijkans onmogelijk is.

3. Dit tot consequentie heeft dat starters te lang thuis moeten wonen of zelfs onze stad verlaten en senioren langer in hun te grote woning blijven en niet kunnen doorstromen naar een passende woning.

4. Een Tiny House is een innovatieve en duurzame vorm van wonen. Kleine volwaardige vrijstaande woningen van maximaal 50 m² vloeroppervlak met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. ze staan op tijdelijke fundering, maar ook op wielen en zijn zelfvoorzienend.

Van mening dat: 1. Het van groot belang is aan grondeigenaren in Amstelveen voor circa 10 jaar ontheffing te verlenen voor het plaatsen van Tiny Houses, dan wel container-woonunits, ook al heeft deze grond momenteel geen woon- of bouwbestemming.

2. Deze tijdelijke huisvesting alleen beschikbaar te stellen aan Amstelveners die voorkomen op de wachtlijst van de wooncorporatie.

4 Deze mogelijkheid starters tot 28 jaar ongeacht inkomen, de kans geeft om in de komende jaren, zelfstandig in Amstelveen te blijven wonen en werken en de tijd geeft om mogelijk door te stromen naar een middelduur huur- of middelduur koopwoning.

5. Senioren vanaf 60+ de tijd geeft om op vrijwillige basis, in afwachting van het aanbod van een passende woning, al kleiner te gaan wonen, waardoor hun nu veelal te grote woning, eerder beschikbaar komt voor de gewenste doorstroming.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.