Bijgewerkt: 13 juli 2024

Actief voor Amstelveen wil pand in Amstelveen laten sluiten

Nieuws -> Politiek

Bron: Michel Becker
15-01-2020

Schriftelijke  vragen van Actief voor Amstelveen aan de burgemeester conform artikel 36 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2020 over  overlast en sluiting pand Koen van Oosterwijklaan 50 1181 DT Amstelveen. Actief voor Amstelveen maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de bewoners in de Koen van Oosterwijklaan.

Al jarenlang is er daar op nr. 50  grote overlast en is de politie diverse keren na melding van overlast aan de deur geweest en zelfs met fors geweld binnengevallen, waarbij de voordeur ontzet is en niet meer open of dicht kan. Consequentie daarvan is echter dat de bezoekers van nr. 50, die zeker niet op de koffie komen, nu achterom het huis binnen komen. De bewoners van deze laan moeten als eigenaren van de woningen, hier recht van overpad verlenen, wat tot een zeer onoverzichtelijke en onveilige situatie leidt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen


Bewoners durven in de avond uit angst niet meer alleen de hond uit te laten of zich op straat te vertonen. Een bewoner is kortgeleden met de dood bedreigd, waarna de politie de bewoner/bezoeker van nr. 50 mee nam naar het bureau, om hen vervolgens na een paar uur weer te laten gaan. Bij het overleg met de wijkagent van de politie in het wijkcentrum werden toezeggingen gedaan om de veiligheid in deze laan te herstellen en werd o.a. cameratoezicht beloofd. Voor de bewoners is de maat meer dan vol en eisen onmiddellijke sluiting van dit (drugs)pand.

Wij stellen daarom de volgende vragen:

1. Kan de burgemeester aangeven waarom hij dit drugspand nog niet heeft gesloten?

2. Kan de burgemeester aangeven, waarom het beloofde cameratoezicht nog niet is gerealiseerd?

3. Kan de burgemeester de bewoners de garantie geven dat hij op een daadkrachtige wijze de openbare orde en veiligheid aldaar gaat herstellen?

Michel Becker fractievoorzitter van AVAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.