Bijgewerkt: 26 mei 2024

Actief voor Amstelveen wil stoppen met het gebruik van deelscooters

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
30-10-2022

'In 2019 heeft Amstelveen “deelscooters” omarmd als een ideaal alternatief voor de auto en een goede aanvulling op het openbaar vervoer. De resultaten worden met de gemeente gedeeld, maar zijn niet bekend bij de gemeenteraad. Eigenlijk zijn deelscooters al weer uit de tijd. Het is beter om over te gaan naar deel(elektrische) fietsen of gewoon te lopen.' Dat vindt Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen. Er zijn op dit moment twee aanbieders deelscooters in Amstelveen. Hij meent ook dat de resultaten van het gebruik daarvan voor de gemeenteraad zichtbaar moet worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen

Maar los daarvan is het, aldus Becker, tijd  om de overeenkomsten met aanbieders Felyx en Check te heroverwegen. Zo langzamerhand kantelt het eerdere positieve beeld van het gebruik van deelscooters. Mensen krijgen meer affiniteit met elektrische fietsen in relatie tot duurzaamheid en gezondheid. Daarnaast speelt het ongeorganiseerde gedrag van scootergebruikers: hinderlijk parkeren, ook in de wandelroute. Ze staan soms overal. Die overlast is al eerder bij u aan de orde gesteld.

Enkele gemeenten zijn inmiddels op grond van dergelijke overwegingen toe overgegaan de samenwerking met aanbieders te beëindigen. Bijvoorbeeld de gemeente Utrecht die lokaal geen meerwaarde meer ziet in dit vervoersmiddel. Daar blijkt uit evaluatie dat gebruikers van deel scooters ongeveer evenveel kilometers rijden als met een deelfiets, 3,7 kilometer. Ook gebruiken ze beide vervoermiddelen even lang. Daarbij komt als voordeel dat deelfietsen makkelijker te plaatsen zijn in de stad omdat ze in gewone fietsenrekken passen.

Foto Amstelveen
(Foto Arjan Gerritsen - 2022)

Elektrische deelscooters op de droppingslocatie van de bedrijven Felyx en Check in het Oude Dorp van Amstelveen veroorzaken hinder voor het overige verkeer

Actief voor Amstelveen vindt dat het tijd wordt voor een heroverweging en wil daarom van het college weten of zij  voldoende op de hoogte is van de jaarlijkse resultaten gebruik deelscooters en of zij de tot nu toe verzamelde resultaten bekend wil maken aan de gemeenteraad?  Daarnaast vraagt Becker of B en W het met Actief voor Amstelveen eens is dat het duurzamer en gezonder is om gebruik te maken van actieve vervoersmiddelen als (elektrische) fietsen in plaats van deelscooters.

En tenslotte wordt het college gevraagd of zij bereid is het gebruik van deelscooters te stoppen en een meer bij deze tijd passend alternatief  - aanbieders van (elektrische) fietsen - in te schakelen?

Schriftelijke vragen conform artikel 44 Reglement van orde van de raad gemeente Amstelveen 2022 Amstelveen, 30 oktober 2022 Onderwerp: Deelscooters in Amstelveen

1. Is het college voldoende op de hoogte van de jaarlijkse resultaten gebruik deelscooters en wil zij de tot nu toe verzamelde resultaten bekend maken aan de gemeenteraad?

2. Is het college met ons van mening dat het duurzamer en gezonder is om gebruik te maken van actieve vervoersmiddelen als de (elektrische) fietsen in plaats van deelscooters?

3. Is het college bereid het gebruik van deelscooters te stoppen en als een meer bij deze tijd passend alternatief aanbieders van (elektrische) fietsen in te schakelen?

Met vriendelijke groet, Michel Becker, fractievoorzitter Actief voor AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.