Bijgewerkt: 16 juni 2024

Actiegroep 'Stop Ongelukken N201' voert actie

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Gemeente Aalsmeer
23-08-2013

Aalsmeer - Naar aanleiding van het ernstige ongeluk op 22 juli 2013 op de kruising Ophelialaan-N201 (de huidige N196) is de actiegroep 'Stop Ongelukken N201' opgericht. De actiegroep trad begin deze maand in contact met gemeente en provincie. Na een gesprek op donderdag 22 augustus met Elisabeth Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, en Jobke Vonk-Vedder burgemeester van Aalsmeer, zijn enkele duidelijke uitkomsten te melden.

Zo is de ontruimingstijd van het kruispunt verdubbeld, zijn er regelmatiger roodlichtcontroles, is het Openbaar Ministerie verzocht flitspalen te plaatsen en wordt per direct een onderzoek gestart naar de verlaging van de maximum snelheid. 

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk van juli loopt nog door. Vrijwel direct na het ongeluk voerde de gemeente enkele maatregelen door, zoals het snoeien van bosschages voor beter zicht en het plaatsen van borden met de aanduiding ‘U nadert een gevaarlijke kruising.’


Grotere kaart weergeven De gevaarlijke kruising van Ophelialaan met de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer

Reeks maatregelen

Gemeente en provincie namen de afgelopen weken al enkele maatregelen. Zo is de politie gevraagd om vaker roodlichtcontroles op het kruisingsvlak N196 – Ophelialaan uit te voeren. Nadrukkelijk is de provincie verzocht de ontruimingstijd van het kruispunt te vergroten naar ruim 2,5 seconden.

Dat wil zeggen: gedurende ruim twee seconden staan alle stoplichten op rood. Actiegroep, gemeente en provincie zijn zich er heel goed van bewust, dat dit het door rood licht rijden niet zal gaan voorkomen.

Het verkeer uit de richting Hoofddorp (A4) en de richting Uithoorn naar Aalsmeer zal met nog duidelijker matrixborden worden gewezen op de aanwezigheid van de nieuwe N201. Het projectbureau N201+ heeft al eerder flyeracties en andere communicatiemiddelen ingezet op de veiling van FloraHolland om het vrachtverkeer zoveel mogelijk via de nieuwe N201 te laten rijden.

Voor de komende maanden staat de herinrichting van het kruispunt van FloraHolland met de Legmeerdijk/N231 op het programma. Door het zogenaamde omklappen van dit kruispunt zal het ‘bloemenverkeer’ worden gestimuleerd om de nieuwe N201 te gebruiken.  De provincie Noord-Holland lichtte inmiddels de navigatieleveranciers (zoals TomTom) in om de ideale verkeersroutes via mobiele apparatuur aan te passen.

Contact met provincie

In het gesprek tussen actiegroep en gemeente en provincie gaf gedeputeerde Post aan, dat zij bereid is om onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om de maximumsnelheid van 70 naar 50 km p/u te verlagen. Post verbond hieraan de voorwaarde, dat zij alleen een gedegen en betrouwbaar onderzoek wenst. De gedeputeerde wil, zo liet zij weten, alleen de maximumsnelheid verlagen als sprake is van een aantoonbaar veiliger weg.” De verlaging van de N196 stond overigens al eerder op de agenda.

Vanaf januari 2014 – over vier maanden dus - wordt de weg afgewaardeerd tot een 50 km-weg. De komende jaren zullen inwoners van Aalsmeer nog meermalen om hun mening en inbreng worden gevraagd. In vier stappen ziet de toekomst van de weg er als volgt uit:

Tot januari wordt verder gewerkt aan de realisatie van de aansluitingen van nieuwe N201 op rijkswegennet A9, A2 en A4. Van januari tot aan medio 2015  wordt de N196 verder afgewaardeerd en wordt verkeer richting N201 gesluisd.

Vanaf dat moment tot aan de eerste helft van 2016 wordt de busbaan aangelegd en volgt de aansluiting van de N196 op het lokale tracé. Meer informatie over de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg is te vinden op www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.