Bijgewerkt: 28 november 2021

Afbouw van gesubsidieerde arbeid in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
13-12-2011

'PvdA - Amstelveen : Na extra huiswerk, hebben we duidelijk kunnen maken, dat echt iedereen meetelt! '

“Budgetten op reintegratie worden gekort.” Daar kunnen we niets aan veranderen zegt raadslid Brandes in een reactie op het raadsvoorstel, dat zal leiden tot afbouw van gesubsidieerde arbeid. De verdeling zoals begroot voor 2012 en gebaseerd op echt gemaakte kosten in 2011 zijn scheef.

“Ongeveer 30 personen ( uit ID en WIW regeling en moeilijk te begeleiden naar reguliere arbeid ) krijgen de helft van het totale budget, terwijl de andere helft ( ongeveer 835 personen ) misschien meer kans heeft op uitstroom richting reguliere arbeid.” Aldus raadslid Brandes

Brandes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jeroen Brandes, raadslid van PvdA-Amstelveen


“Zo koel als de cijfers zijn, en zo duidelijk als de conclusie lijkt om voor deze 30 personen de subsidie af te bouwen, zo is de praktijk natuurlijk niet”, - aldus Brandes. Als overheid heb je primair de taak om niemand en nooit buitenspel te zetten, en de PvdA zal altijd daar op toezien.

Het is daarom ook dat op aandringen van de PvdA-fractie , de wethouder in november nog een keer extra huiswerk heeft meegekregen om te gaan praten met alle instellingen die activiteiten voor deze groep aanbieden en met het UWV om te kijken wat de individuele mogelijkheden zijn van deze mensen.

De PvdA vindt het belangrijk om in eerste instantie over mensen te hebben, daarna pas over het geld. De 30 personen, waar we het nu over hebben is een aantal dat langzaam zal afnemen. Het is de grootste en belangrijkste taak van een overheid om nooit mensen buitenspel te zetten. Zij hebben een gezicht, een kwaliteit en moeten meedoen in de maatschappij. Daar heeft iedereen een verantwoordelijkheid .”dat was de boodschap “, aldus Brandes

“We moeten ook eerlijk zijn”. De afstand en/of arbeidsverleden maakt het schier onmogelijk voor deze mensen om oprecht van een kans te spreken dat deze mensen zullen terugkeren in reguliere arbeid. Het is juist daarom zo belangrijk, dat de huidige activiteit voortgezet kan worden. De PvdA legt de nadruk op de huidige activiteit. Verandering is te heftig, te weinig slagingskans. Te grote kans op ziekte, mislukking etc..! Dat geldt trouwens ook als de mensen thuis komen te zitten, dat is ook een verandering!

De gesprekken van de wethouder met UWV en huidige instellingen ( die dus geen geld meer zullen ontvangen ) die deze groep momenteel activiteit aanbieden hebben nog geen direct resultaat opgeleverd. Wel is het UWV zover meegegaan, dat het wil kijken of er een speciaal traject ( binnen de wettelijke mogelijkheden ) is om deze mensen betrokken te houden bij de maatschappij, middels individuele toetsing. Een projectgroep zal de ontwikkeling blijven volgen.

Het is onze primaire taak om niemand uit te sluiten. Het gevoel, dat daar alles aan gedaan is ontbrak, vandaar het extra huiswerk. Nu dat extra huiswerk tot gevolg heeft, dat echt met iedereen gesproken is, en de mensen ook nog individueel beoordeeld zullen worden vanuit de gedachte dat iedereen ook zijn kwaliteiten heeft , zullen ook wij de wethouder steunen in haar voorstel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS