Bijgewerkt: 1 februari 2023

Afscheidsreceptie van Linda Roos de oprichter van BBA

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveenweb/BBA
02-10-2017

Burgerbelangen Amstelveen (BBA), de enige lokale politieke partij van Amstelveen is opgericht in 1993 op 28 mei 1993 door Linda Roos, J.C.J. Starrenburg en Nico van Boxtel. Het statutaire hoofddoel is en was het streven naar een zo goed mogelijke belangenbehartiging van de inwoners van de gemeente Amstelveen, door te waken over de democratische inspraakbeginselen. BBA, of eigenlijk de liefst door de partijleden gebruikte afkorting bbA, kwam in 1994 voor het eerst in de gemeenteraad van Amstelveen met vijf zetels. In de periode 1998-2002 had bbA drie zetels. Dit aantal werd in 2002 verdubbeld naar zes zetels, waarna bbA in de periode 2006-2010 met vijf zetels vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Begin jaren 1990 was er een strijd van omwonenden voor het behoud van het monumentale kweekschool-gebouw van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg. Tegelijkertijd was er in Amstelveen-Zuid een strijd gaande aangaande een nieuw kantoorgebouw in Middenhoven. Dit bracht mensen samen die uiteindelijk Burgerbelangen Amstelveen hebben opgericht, vanwege een gevoel van onbegrip en het niet vertegenwoordigd voelen in de lokale politieke en het lokale bestuur. bbA wilde destijds een echte Amstelveense stem laten horen in de gemeenteraad. Nog steeds is bbA de enige echt lokale partij die veelal de vinger op de zere plek durft te leggen en Amstelveners en hun leefomgeving centraal stelt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Linda Roos, alsof ze wil zeggen: ja ik ga weg, sorry!
samen met raadsgriffier Marnix Philips en Mariska Steinz raadadviseur


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

In het midden Paul van der Meer (voorzitter bbA)


Het partijbestuur van BBA: Paul van der Meer (voorzitter), Frits Suèr (secretaris), Monica Pak, (penningmeester) en Chris Smeenk (algemeen bestuurslid) stuurden onderstaand persbericht naar de media gestuurd op 24 september 2017:
'Het is algemeen bekend, dat Linda Roos zich na bijna 24 jaar actieve politiek in de gemeenteraad zich uit de lokale politiek terugtrekt. Woensdag 27 september 2017 is haar laatste raadsvergadering. Uit waardering voor haar werk ten behoeve van de Amstelveense zaak bieden de leden en oud-leden van Burgerbelangen Amstelveen haar een afscheidsreceptie aan. Die is op vrijdag 29 september van 17 tot 19 uur in het Museum Jan van der Togt. Het bestuur van bbA heeft vele oud-leden kunnen bereiken. Maar dat is niet bij iedereen gelukt. Daarom laat het bestuur van bbA mede namens Linda Roos weten, dat iedereen die geen uitnodiging heeft gehad en toch graag Linda op die afscheidsreceptie de hand wil schudden en ook nog vele oude bekenden wil ontmoeten, van harte welkom is. Het bestuur van BBA excuseert zich bij deze al, dat het er niet in is geslaagd alle oud-leden te achterhalen. Dus daarom nogmaals: u bent hartelijk welkom op de 29ste september!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Afscheid van Linda Roos


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Walter Vervenne (raadslid VVD) neemt afscheid van Linda Roos


De oproep bereikte heel veel mensen, want op vrijdagavond 29 september 2017 was het Museum Jan van der Togt goed gevuld met vrienden van Linda, die alle mensen bij de ingang van het museum persoonlijk ontving met het nodige gezoen en met veel gelach.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Eenmaal in de zaal aangekomen, waar iedereen ondertussen een drankje had genomen, werd de receptie geopend door Frits Suèr,
secretaris van de bbA. Hij was de ceremoniemeester van de avond


De eerste spreker was Jitze Bakker, de fractievoorzitter van BBA:
'Beste aanwezigen, familie, vrienden, collega’s en bbA’ers, Lieve Linda,
Na 25 jaar politiek in Amstelveen ga jij nu eindelijk de tijd nemen voor jezelf… Je hebt gisteren afscheid genomen van jouw Amstelveense raad. Hoe breng ik nu 25 jaar Linda in Amstelveen in beeld? Ik heb maar 10 minuten en er is zoveel… Ik houd het beperkt, want iedereen hier is natuurlijk het belangrijkste wat we je willen geven. De plaatjes achter mij geven naast de woorden ook de nodige beelden van Linda haar karakteristiek die ze aan Amstelveen heeft nagelaten. Linda je hebt echt iets bijzonders gepresteerd.

Het is al eerder gezegd de voorgenomen sloop van de kweekschool en de in verband daarmee door jou opgerichte vereniging tot behoud van monumentaal Amstelveen in 1991 is een belangrijk basis geweest voor de politieke carrière die je hebt gemaakt. Je startte met Marijn Koenen met het organiseren van een lezing over de vormgeving van Amstelveen. Een lezing in de Walvis, waar bouwkundig ingenieur en kunsthistoricus Chris Smeenk, een lezing heeft gehouden over de Amstelveense architectuur. Het ging toen al over heemparken en hergebruik van oude gebouwen. Op dat moment kreeg de pers er ook lucht van. Vanuit de krant werd het geroepen Linda Roos gaat in de politiek en Linda dacht ja, dat is eigenlijk wel een goed idee! Er was toch al genoeg gesloopt. Terwijl er zoveel karakteristiek waarde is vanuit de Amsterdamse school en Ingwersen. En het kon natuurlijk niet uitblijven; de vereniging “BurgerBelangen Amstelveen” heb je opgericht in mei 1993!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jitze Bakker, de fractievoorzitter van BBA, spreekt Linda toe


Een mondhygiëniste die in de Amstelveense politiek ging. Om even niet je mond in goede staat te houden maar een stad……Vanuit jouw pure passie om de karakteristieke waarde van Amstelveen te behouden. Niet alleen huizen, maar alles op en rond de heemparken. Ook dat is een groot goed, waar Linda voor gevochten heeft om de rijk monumentale status te verkrijgen. Politiek gemaakt met je eigen hoofd, hart en handen. En let op de vereniging bestaat nog steeds! Chris is nog steeds de penningmeester en we gaan er niet mee stoppen houdt Linda vol! Ben u ook benieuwd naar nieuwe stappen? Het Jagershuis lijkt me kansrijk….

Uiteindelijk met de drie ‘protestgroepen’ kwam bbA in de politiek. Maar niet als protestgroep maar met een duidelijke missie. Vertrouwen terug geven aan de inwoners zodanig, dat bestuur naar zijn inwoners luistert en dat zij betrokken worden bij de besluitvorming van het openbaar bestuur. Je hebt jouw deel, waar het de Amstelveners om ging vertaald naar jouw lokale partij die met 5 zetels binnen kwam in de raad. Een schok en verrassing in politiek Amstelveen. Uiteraard eerst in de oppositie, want wie waren dat nou.

De Vergaderingen bij Linda waren geweldig, het waren Poolse landdagen. Iedereen zei wat en riep wat. Het was commotie emotie, maar ook besluiten. De drie groepen tegen RANK XEROX, kweekschool en busstation kwamen samen in op de Amsterdamseweg. Het leek wel “rovershol”, of was het toch een gideonsbende. Ontevreden over hoe het bestuur omging met wensen van inwoners van Amstelveen. Amstelveen werd gesloopt en daarmee ons Amstelveense karakter daar stond Linda met bbA tegen op.

De jaren van 1994 - 2010 kenmerkten zich door een kritische houding op het bestuur. Soms ging dat uiteraard niet over rozen. Er waren ook moeilijke tijden, zoals de bestuurscrisis. Samen met Chris heeft Linda deze periode bbA er door heen geloodst. En zelfs haar zoon Bruce heeft er voor gezorgd, dat de bezetting van het bestuur blijvend is geborgd in moeilijke tijden. In 2010 werden we onderdeel van de coalitie. Het verbindende vermogen heeft Linda was een belangrijke basis en de juiste mensen naar voren schuiven. VVD, CDA, BBA, CU en de OCA maakten een coalitie met 1 zetel meer. Niemand had verwacht, dat dit college zou blijven bestaan. Toch is de niet altijd zichtbare hand van Linda de belangrijke basis geweest om de gelederen en samenwerking gesloten te houden. Nu geen roversholen meer maar meer polderhuizen en smederijen.

BBA is vanaf 2010 een bestuurlijk vertrouwde partner. En dat is na John Levie voortgezet in ons huidige college met Peter Bot als opvolger en boegbeeld van bbA. Linda, dat komt vooral op jouw conto. Je kennis van belangen weten te binden en op het juiste moment je belang op tafel te brengen is een groot vermogen. Ook het bestuur ging professionaliseren. Frits en Paul kwamen erbij!

Maar ach Linda, structuur daar heb je het niet altijd mee. Het gaat voor jou ook om scherp, ondernemend en betrokken te zijn. Scherp op wat je er van vindt. Soms hard maar altijd ook denken aan de verbinding. En daar waren de vrijdagmiddagen op Amsterdamseweg zo mooi voor! Daar was jij de motor voor. En voor jouw idealen? daar stapte je voor niemand opzij! Met Chris heb jij 15 jaar samen de partij gedraaid. Met veel liefde, succes en leed gedeeld hebben jullie dit gedeeld.

De discussies en de standpunten in de partij en de fractie waren soms scherp. Soms gestructureerd soms in totale vrijheid. Maar je wist er altijd wel weer een draai er aan te geven. Zoals Chris zei 'Ze heeft een bepaalde sympathie afgedwongen. Door haar spontane manier van leven en reageren - De meningen spuiten er gewoon soms uit- Als je daar een beetje op inspeelt dan komt het goed!' Zei Chris..

Linda er is een mooie lijn met je honden en het team van bbA. Je bent een soort van roedelbaas met je honden. Je dagelijkse wandelingen in het bos. Dat heb je ook met het bbA team en wanneer het dan klikt! dan heb je ook echt het gevoel hebt, dat ze je door dik en dun steunt

Je hebt een grote stem en we kennen ook de grote van je hart. Groot voor anderen en klein voor jezelf. Jij bent onze stem 25 jaar geweest. Nu ga je zonder politiek de stad in en laat je ons zeker weten wat je er van vindt van jouw stad. Want bbA moet immers nog steeds luisteren naar zijn inwoners! Daar is het immers mee begonnen. Je was 25 jaar de 'stem van Amstelveen'! Dank voor alles wat je hebt gedaan en hebt neergezet. Voor ons de uitdaging om jouw erfgoed vellig te stellen. We gaan je missen Linda. Je chocolade, je wijn, de haring, de bbq, de gele rozen, je eindeloze posts met krantenfoto’s (zonder tekst) op de onze app, je Nespresso’s, je Aquafit. Of onze thema-avonden, waar we vooral getest werden op een toenemende alcohol consumptie en het daarbij vertoonde weerstandsvermogen voor een goede onderhandeling. Je verhalen uit het bos. Gelukkig niet alleen voor de interne mens maar ook vooral je kennis op de dossiers, je verbondenheid met deze stad, je stem van Amstelveen en je niet aflatende zorg voor de mensen om je heen.

Dank voor alles namens Ruud, Ruud, Ewa, Jacqueline , Jacqueline, Jaap, Danielle, Paul Frits, Chris Monica en Peter. En nogmaals met name Chris met wie ik dit samen mocht voorbereiden. Geniet van het afscheid wat wij je bieden voor al die jaren plezier kennis en verbondenheid met Amstelveen. Want wij zien ook pas de kracht focus en van die verbinding wanneer iemand opzij stapt en de ruimte aan ons laat. Blijf ons inspireren en in je spoor houden.
Dank je wel Linda!'

Tijdens de toespraak van de fractievoorzitter konden de aanwezigen historische foto’s en documenten op de muur geprojecteerde presentatie volgen over de geschiedenis van de partij en de activiteiten van haar oprichters en leden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat, loco-burgemeester, loopt naar het spreekgestoelte voor zijn speech


Na de fractievoorzitter was de beurt aan Herbert Raat (VVD) wethouder en sinds 29 september locoburgemeester:

'Geachte mevrouw Roos, lieve Linda, of ‘Miss bbA’, zoals velen jou ook wel noemen. Want dat ben je. In 1993 stond jij aan de wieg van BurgerBelangen Amstelveen. Aanleiding was de in 1991 aangekondigde sloop van de Kweekschool van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg. Tijdens jouw strijd voor het behoud van het pand begreep jij als geen ander, dat de daadwerkelijke plek om iets gedaan te krijgen de gemeenteraad was. Samen met Starrenburg en van Boxtel, richtte jij Burgerbelangen Amstelveen op. De partij maakte een vliegende start en kwam in 1994 direct met vijf zetels in de gemeenteraad. Sinds die tijd heb jij je onder andere hard gemaakt voor monumenten, heemparken en verticaal groen. Zoals jij het zelf zegt: Burgerbelangen Amstelveen is de lokale partij
die de kernwaarden van Amstelveen moet behouden. Wij leerden elkaar kennen in 2005, toen ik actief werd binnen de Amstelveense afdeling van de VVD. En ik zag het meteen: Linda was een vreemde eend in de bijt. Maar wel een hele bijzondere én een hele leuke. We konden het meteen goed vinden, onder meer dankzij vier gemeenschappelijke hobby’s: roken (zelf ben ik inmiddels gestopt), een goed glas witte wijn, onze liefde voor honden en het Amsterdamse Bos.

Ik sta hier als locoburgemeester, maar we zijn samen ook een bijzonder proces ingegaan. BurgerBelangen zat lange tijd in de oppositie, in 2010 is daar verandering in gekomen. We zijn gaan samenwerken en ik kan met mijn VVD-pet zeggen: daar heb ik nooit spijt van gehad, integendeel. De rol van bbA veranderde, want roepen langs de zijlijn is één ding, besturen is een andere. Het is altijd hoofdpijn, of buikpijn, maar kiezen moet je. Hiervoor heb je mensen nodig die tegen een stootje kunnen. Linda is er daar per definitie één van samen met mensen als John Levie, Peter Bot en Jitze Bakker.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

In de speech zei Herbert over een cadeau voor Linda: '....een bosje bloemen opperde collega Jeroen Brandes, een flesje wijn zei Maaike Veeningen, de burgemeester en Peter Bot kwamen met een doos chocola, zelf dacht ik aan een zak hondenvoer.........'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

... en dat werkte op ieders lachspieren....


De bestuurscultuur is volgens sommigen saai in Amstelveen. Die zien liever, dat politici vechtend over straat gaan. Dat is misschien leuk voor de show, maar slecht voor de stad. Om een stad goed te kunnen besturen is een stabiel klimaat nodig. Niet teveel geruzie, samenwerking moet voorop staan. En die samenwerking met bbA is zeer gewaardeerd. Ook vandaag is dat duidelijk te zien, een museum vol. Jouw rol binnen de partij was dan ook meer dan een politiek leider, je bent een verbinder. Binnen de partij, binnen de raad en binnen Amstelveen. We zijn natuurlijk heel trots, dat de Koning jouw inzet voor Amstelveen waardeert. Toch is dit voor ons nog niet genoeg. Maar wat geef je dan als college van B en W?

Een bosje bloemen opperde collega Jeroen Brandes. Een flesje wijn zei Maaike Veeningen. De burgemeester en Peter Bot kwamen met een doos chocola. Zelf dacht ik aan een zak hondenvoer. We hebben gekozen voor iets anders. Linda ik nodig je graag uit om even naar voren te komen.. Namens het gehele college, Mirjam van ’t Veld, Maaike Veeningen, Peter Bot en Jeroen Brandes en mijzelf, overhandig ik jou met trots de Zilveren Legpenning van Amstelveen. Want wij, de Amstelveners, willen je ook bedanken. Bedanken voor je tomeloze inzet, je bijzondere persoonlijkheid en alles wat je voor Amstelveen hebt gedaan!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

... maar zij kreeg een Zilveren Legpenning van de stad Amstelveen!


Ja, en dames en heren. Mag ik nog heel even uw aandacht? Ik heb het al eerder genoemd: Linda en haar liefde voor honden. In haar vrije tijd wandelt zij het liefst met Beau en Shiba in het Amsterdamse Bos. Die twee kunnen natuurlijk niet achterblijven bij hun baasje. Ze zijn misschien niet van echt zilver, maar wél zilverkleurig. Twee hondenpenningen voor jouw geliefde viervoeters. Alsjeblieft. Dank u wel voor uw aandacht en Linda we hopen je nog heel vaak te zien. Proost - Op Linda!'

Na deze speeches werd er een pauze van een half uurtje ingelast, zodat een ieder gezellig met elkaar kon spreken en eventueel Linda de hand schudden. Heerlijke hapjes werden rondgedeeld en het wachten was op de volgende spreker. Dat bleek de Ereburger van Amstelveen, Jan van Zanen te zijn. Tijdens zijn speech brak een vreselijk heftige regenbui los, gepaard gaande met de nodige donderslagen. Het was een lawaai van je welste op het dak van het museum, maar gelukkig hield het wel stand.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jan van Zanen, Ereburger van Amstelveen kwam ook naar de afscheidsreceptie
en hield zijn speech zoals de Amstelveners van hem gewend zijn.


Hier samenvatting van de speech van Jan van Zanen:
Dames en heren, lieve Linda,
Mijn naam is Jan, ik werkte ooit bij de gemeente Amstelveen … Wat aardig, dat ik hier weer even in het openbaar mag zijn - ook al stortregent het. En dat nog wel in het prachtig gerenoveerde museum Jan van der Togt, waar ik met u zoveel mooie herinneringen aan bewaar. Mevrouw Roos neemt afscheid na 24 jaar raadslidmaatschap en ze kreeg een Koninklijke Onderscheiding en zojuist de zilveren stadsmedaille. Lieve hemel Linda, geweldig!

Dank aan Burger Belangen Amstelveen voor de organisatie. Ik ben niet gewend om bijeenkomsten van politieke partijen bij te wonen, maar deze keer maak ik op verzoek van Frits Suèr een uitzondering. Mevrouw Roos staat voor mij min, of meer symbool voor (lokale) politieke partijen, die doen het goed (over hun standpunten laat ik me niet uit), daar kunnen anderen veel van leren - ze werkte niet voor niets mee aan een VNG-publicatie over dit onderwerp - en daarom besloot ik even langs te komen.

‘Boegbeeld’, ‘coryfee’ schreven de lokale media over Linda. Raadsnestor Hans Bulsing noemde mevrouw Roos in de afscheidsraad ‘Eminence Blonde’. Prachtig allemaal. Vanavond worden in Utrecht de gouden kalveren uitgereikt. Amstelveen heeft al een gouden kalf. Daar staat ze … mevrouw Roos!
ROOS:
Recht voor z’n raap: Ik citeer uit haar eerste raadsvergadering: op 12 april 1994, sprak Linda Roos na Jan-Peter Balkenende en zei: mijnheer de voorzitter, het is een goed gebruik dat aantredende raadsleden eerst hun zegje doen, men meent dit 'Maidenspeech' te noemen, maar dat is niet hetzelfde als meidenpraatje! Zover is de emancipatie in Amstelveen nog niet. Ondanks dat er 3 vrouwelijke fractievoorzitters zijn en dat van de 35 raadsleden er 7 vrouwen zijn, vindt men deze verhouding niet terug in het college. Er wordt zo vaak meer met de mond beleden, dan waargemaakt...........maar nu komt het zei van Zanen: wij stellen met verwondering vast hoe inflexibel de lokale politiek kan zijn!!!
Onverschrokken: de onvolprezen eerste raadsgriffier van Amstelveen en veel te vroeg overleden Cor Heij bereidde met mij op de eerste raadsvergadering voor. Hij waarschuwde me alleen voor mevrouw Roos - die zou wel eens kunnen gaan onderbreken.
Onverstoorbaar: toen volgde er een citaat van haar laatste raadsvergadering eind juni 2017 over de consequenties van online winkelen en het Stadshart.
Selfmade woman: zowel in jaar persoonlijk leven - daarover zeg ik niets - als in de politiek. Ze richtte - na afloop bleek met succes - haar eigen partij op.
En altijd en eeuwig Onvermoeibaar: je wordt er doodmoe van........

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Linda met haar kleurrijke cadeau van Jan van Zanen


Tenslotte. Een symbolisch kadootje. Koningsdag, toen nog Koninginnedag, was voor onze relatie belangrijk. Na een paar jaar ontdekte ik, dat het beter was ‘s ochtends vroeg rond zeven uur mijn fiets alvast bij haar thuis te stallen, omdat ik ‘s avonds na afloop altijd eventjes bij mevrouw Roos thuis met allerlei vrienden en bekenden belandde. Je krijgt van mij de Domkaars, één in rood, één in wit, één in blauw en één in oranje. En als ie voor de Heemparken moet zijn, dan steek je er maar een keer eentje op aldaar. Linda, dames en heren, het ga u goed. Dank u wel.


Bekijk de receptie en luister naar de speeches, alhoewel
de speech van Van Zanen erg wordt verstoord door een enorme regenbui


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bekijk de rest van de foto's op FacebookAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.