Bijgewerkt: 13 juli 2024

Akkoord 'Duurzaam Amstelveen' ondertekend

Nieuws -> Milieu

Bron: Gemeente Amstelveen
15-10-2010

Lokale bedrijfsleven en gemeente samen CO2 te lijf

'CO2-reductie is een noodzaak. De klimaatverandering heeft een negatief effect op onze leefomgeving en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen maakt onze economie kwetsbaar. De gemeente Amstelveen wil samen met partners in de stad voortvarend aan de slag om de CO2-emissie terug te dringen.

Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een leefbare stad in de toekomst en realiseren we een duurzaam gezonde economie. De klimaattop is een initiatief van de gemeenteraad van Amstelveen. In een raadsbreed aangenomen motie van 16 december 2009 benoemt de gemeenteraad dat er beter kan worden samengewerkt tussen gemeente, bedrijfsleven, instellingen en verenigingen voor een effectieve aanpak van broeikasgasreductie. De klimaattop is bedoeld om een Impuls te geven aan de samenwerking tussen verschillende partijen en om een positieve bijdrage te leveren aan een duurzaam Amstelveen. Klimaatverandering is geen specifiek Amstelveens probleem. Door lokaal de krachten te bundelen kan de stad echter een betekenisvolle bijdrage leveren aan CO2-reductie en een duurzamere samenleving.' (Citaat van het akkoord 'Duurzaam Amstelveen')

Klimaat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Nico Nieman, directeur van woningstichting Eigen Haard en Jan van den Berg Jeths, directeur van Woongroep Holland tekenen als eerste het akkoord. In de achtergrond staat Anne Kaiser, projectleider van de gemeente Amstelveen


Donderdag 14 oktober 2010 was de gemeentewerf aan de Langs de Werf het toneel van de eerste lokale klimaattop van Amstelveen. Ruim 120 vertegenwoordigers van Amstelveense bedrijven, ondernemers, instellingen en gemeente ontmoetten en inspireerden elkaar met duurzame ideeën, producten en projecten.

In het akkoord ‘Duurzaam Amstelveen, daar krijg je energie van’ gaan veertien lokale bedrijven of organisaties en de gemeente de strijd aan tegen CO2, vooral door intensiever samen te werken aan gezamenlijke concrete projecten.

Klimaat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder milieu van de gemeente Amstelveen tijdens de ondertekening


Aan het einde van de lokale Klimaattop ondertekenden de vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties Woongroep Holland (WGH) en Eigenhaard (EH), Rabobank Amstel en Vecht, KLM, KPMG, Eneco, Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), Vereniging Amstelveense Detailhandel (VAD), COS Noord-Holland, het Herman Wesselink College, de International School of Amsterdam (ISA), CO2 Servicepunt Noord-Holland, netwerk voor duurzaamheid AIM to Sustain en de gemeente Amstelveen het duurzaamheids akkoord.

Ondertekenaars werken aan permanent aan verduurzaming van hun eigen bedrijfsvoering en huisvesting. Voorbeelden daarvan zijn CO2-zuinige vervoersmiddelen en verwarmingssystemen inzetten, afvalscheiding toepassen, fairtrade en milieuvriendelijke producten waaronder FSC gekeurd papier gebruiken en teleconferencing stimuleren.

Klimaat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het was erg druk in de grote zaal van de gemeentewerf


Samen meer bereiken

Wethouder Milieu en Energie, Jan-Willem Groot (CDA) benadrukt het belang van deze eerste klimaattop. “Ik ben zeer blij met de hoge opkomst van ons lokale bedrijfsleven en instellingen. Deze top brengt de 27 doelstellingen van het gemeentelijk energiebeleidsplan en de ambities van de Energieneutrale regio in 2040 een stapje dichterbij.

Omdat de overheid CO2 reductie niet alleen aankan, willen we onze krachten bundelen met het Amstelveense bedrijfsleven en instellingen. Op deze manier kunnen we sneller resultaten boeken, omdat we samen op meerdere fronten tegelijk inzetten.”

Amstelveen wil in 2020 een CO2 reductie bereiken van 30 % ten opzichte van 1990 conform rijksdoelstellingen. In 2008 stootte de hele gemeente Amstelveen circa 455.000 ton CO2 per jaar uit. Tot 2020 moet heel Amstelveen daarvan jaarlijks gezamenlijk 1% verminderen.

Partners in CO2 reductie

Duurzaamheidspartners Woongroep Holland en Eigen Haard zeggen toe hun gasverbruik tot 2018 met minimaal 20 % ten opzichte van 2008 te reduceren. Daarnaast gaan de corporaties de komende vier jaren minimaal 800 huurwoningen met een laag energielabel opwaarderen naar een B-label of tenminste met 2 labels verbeteren. Daarnaast gaan de corporaties extra inzetten op voorlichting over energiebesparing bij hun klanten.

Partner Eneco wil haar bijdrage concretiseren in warmte-koude systemen in diverse Amstelveense nieuwbouwprojecten. KLM werkt aan een vermindering van CO2 uitstoot van 20% per ton of kilometer in 2020. KPMG en Rabobank Amstel en Vecht gaan Amstelveense bedrijven faciliteren om tot een concreet CO2-reductieplan te komen.

Beide Amstelveense scholen gaan hun leerlingen en medewerkers actief betrekken in de strijd tegen CO2. OA en VAD gaan hun leden aanzetten tot meer bewustzijn op het gebied van CO2 en verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Organisaties COS-NH, AIM to Sustain en CO2-Servicepunt betrekken hun netwerken actief en gaan voorlichting geven over verduurzamen en energiebesparing.

Klimaat Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2010)

De ondertekenaars van het akkoord tijdens de eerste Klimaattop van Amstelveen


Minder CO2 met gemeentelijke projecten

De gemeente gebruikt haar eigen Energiebeleidsplan 2009-2012 om stappen te maken. Zo bespaart Amstelveen jaarlijks minimaal 2% energie en wekt straks ook 1% per jaar meer duurzame energie op. Deze stappen leveren een jaarlijkse reductie op van 13.640 ton CO2.

De gemeente besteedt al geruime tijd aandacht aan CO2 reductie, waaronder in de gebouwde omgeving, nieuwe gebouwen en verkeer. Zo is in 2009 de nieuwe gemeentewerf opgeleverd met een CO2 reductie van 86%. De uitbreiding van Speelboederij Elsenhove is zeer energiezuinig ontworpen en gerealiseerd.

Ook pakt de gemeente CO2 aan bij wegenonderhoud door te kiezen voor Laag Energie Asfalt Beton. En verstrekt de gemeente voor het derde jaar op rij subsidies aan woningeigenaren als zij energiebesparende maatregelen aan hun woning toepassen. Daarnaast koopt de gemeente al 100% groene stroom in. Lees ook: Het akkoord ‘Duurzaam Amstelveen’,  Energiebeleidsplan Amstelveen 2009 - 2012 (pdf, 1,8 MB)

De ondertekenaars waren:

Eigen Haard- Nico Nieman, directeur

Woongroep Holland- Jan van den Berg Jeths, directeur

Eneco- Pieter Jan Witvliet, directeur

COS Noord-Holland- Ans Ursem, directeur

KPMG Staffing & Facility Services B.V.- Jan van den Herik, Director Corporate Social Responsibility

Ondernemersvereniging Amstelveen-  Alphons Böggeman, voorzitter

Rabobank Amstel en Vecht- Arnold van Eijk, algemeen directeur

Gemeente Amstelveen- Jan-Willem Groot, wethouder milieu en economische zaken

Hermann Wesselink College- Ton Liefaard, rector

KLM N.V.- Jan Ernst de Groot, Managing Director

Vereniging Amstelveense Detaillisten- Jacques Raadschelders, voorzitter

International School of Amsterdam- Rob Boos, operations manager

Aim to Sustain- Joost de Waard, projectleider

CO2-Servicepunt- Wilfred van der Plas, projectleiderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.