Bijgewerkt: 25 mei 2024

Alcoholgebruik van jongeren in Amstelland is afgenomen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
28-06-2011

Resultaten grootschalig gezondheidsonderzoek onder jongeren (13-16 jaar) in Amstelland.

Het aantal jongeren in de regio Amstelland (Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn), dat onder de 16 jaar start met het drinken van alcohol is fors afgenomen tussen de schooljaren 2005/2006 en 2009/2010. Ook roken en drugsgebruik nemen af.

De meeste jongeren zitten lekker in hun vel en hebben geen grote psychosociale problemen. Jongeren vrijen niet altijd veilig en het grootste deel voldoet niet aan de landelijke richtlijnen voor bewegen en groente- en fruitconsumptie. VMBO-leerlingen scoren op alle punten ongezonder dan HAVO/VWO-leerlingen.

Dit zijn enkele van de uitkomsten van het grootschalige gezondheidsonderzoek dat de GGD in het schooljaar 2009/2010 heeft gehouden onder jongeren van dertien tot en met zestien in de regio Amstelland. Dit is de tweede keer dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden.

Afname gebruik genotmiddelen

Minder jongeren gebruiken alcohol, drugs of roken. Met name het aantal jongeren dat aan alcohol begint, is tussen 2005 en 2009 sterk afgenomen. Onder tweedeklassers is in 2009 zowel de groep recente drinkers als de groep die overmatig dronk (binge drinking) in vergelijking met 2005 gehalveerd (respectievelijk van 45% naar 20% en van 23% naar 13%).

Onder vierdeklassers is het alcoholgebruik met ongeveer een vijfde afgenomen. Ook de houding van de ouders is in de periode 2005 - 2009 veranderd. Ouders vonden het in 2009 minder vaak goed dat hun kind alcohol dronk. De boodschap, 'Geen 16?, geen druppel' lijkt door jongeren en hun ouders met succes te zijn opgepikt.

Toch gebruiken jongeren op het voortgezet onderwijs nog vaak genotmiddelen, met name vierdeklassers, jongens en VMBO-leerlingen. In klas vier van het VMBO rookte 30% van de jongeren, dronk ruim de helft (56%) recent overmatig en gebruikte 17% recent hasj of wiet. In klas vier van HAVO/VWO is dat respectievelijk 12% voor roken, 34% voor overmatig alcohol gebruik en 10% voor hasj en wiet.

Meeste leerlingen zitten goed in hun vel, zowel thuis als op school

De meeste jongeren (82%) in de regio Amstelland zijn tevreden met hun gezondheid. Ook de relatie met de ouders lijkt goed. Driekwart van de leerlingen voelt zich begrepen door de eigen ouders en een nog grotere groep (89%) zegt het gevoel te hebben dat hun ouders van hen houden.

Het merendeel van de leerlingen heeft genoeg vrienden. Slechts een kleine groep jongeren (11%) vindt het niet leuk of vreselijk op school. Op het VMBO hebben leerlingen het op school minder vaak naar hun zin dan op de HAVO/VWO. Ook wordt op het VMBO vaker van school verzuimd en wordt er vaker gepest.

Leefstijl

Ruim 60% van de jongeren in de regio Amstelland voldoet niet aan de landelijk gestelde norm om dagelijks fruit- en groente te eten. 85% van de jongeren haalt de Nederlandse norm voor gezond bewegen van dagelijks tenminste een uur matig intensief bewegen niet. Het aantal jongeren dat ontbijt (tweedeklassers) en groente eet (tweede en vierde klassers) is tussen 2005 en 2009 wel toegenomen.

Het percentage leerlingen dat genoeg beweegt volgens de richtlijn is echter afgenomen. Bijna 30% van de jongeren in klas vier heeft al eens geslachtsgemeenschap gehad, wat niet altijd veilig gebeurde. Ook voor voedinggewoonten, bewegen en veilig vrijen vertonen leerlingen op het VMBO vaker dan leerlingen op het HAVO/VWO ongezond gedrag.

Persoonlijk gezondheidsadvies

Na het invullen van de vragenlijst door de ruim 2000 jongeren uit klas twee en vier van het VMBO en HAVO/VWO in de regio Amstelland, kregen de jongeren een persoonlijk gezondheidsprofiel op maat.

Het gezondheidsprofiel bevatte advies en informatie over verschillende onderwerpen uit de vragenlijst. Het gezondheidsonderzoek levert gegevens waarmee scholen, gemeenten, GGD-en en andere regionale instellingen gericht kunnen werken aan de verbetering van de gezondheidstoestand van de jongeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.