Bijgewerkt: 13 juli 2024

Amstelveen gaat het statiegeldmanifest ondertekenen

Nieuws -> Milieu

Bron: Stichting Ons Statiegeld
23-11-2011

Het statiegeldsysteem voor plastic flessen dreigt te worden afgeschaft. Maar niet als het aan de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Weesp ligt. De milieuwethouders van deze gemeenten ondertekenen het Statiegeldmanifest onder het motto ‘Een Echte Held kiest Statiegeld’.

Op woensdag 23 november 2011 komt daarvoor de RE-touringcar naar het stadhuis, een flitsende statiegeldtrailer met innameautomaten voor plastic flesjes. De korte tour langs de drie gemeenten is de eerste van een serie bezoeken aan een groot aantal gemeentes, als onderdeel van lokale acties door het hele land.

Wethouders ondertekenen statiegeldmanifest

RCN Amstelveen
(Bron Stichting Ons Statiegeld - 2011)

ECHTE HELD vraagt om steun voor statiegeld


De tour vangt aan in Amstelveen, waar wethouder John Levie (Burgerbelangen Amstelveen) als eerste zijn handtekening plaatst bij een uitvergroot Statiegeldmanifest. John Levie: “Voor gemeenten is zwerfvuil een aanzienlijke kostenpost. Wanneer plastic flesjes niet meer in het zwerfafval terecht komen, zou dat al een grote besparing kunnen opleveren voor de gemeente Amstelveen.”

Landelijk komen er jaarlijks 25 miljoen plastic flesjes in het zwerfafval terecht, met nadelige gevolgen voor dier en natuur. “Het effect van statiegeld op zwerfafval is overduidelijk. Dat is één van de redenen waarom Amstelveen achter de Echte Held-campagne staat,” aldus Levie.

De staatssecretaris van milieu, Joop Atsma, omschreef afschaffing van statiegeld onlangs als een ‘beloning voor het verpakkende bedrijfsleven’ wanneer kunststofinzameling door Plastic Heroes - de oranje bakken - voor voldoende recycling zorgt. Wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks) van de gemeente Amsterdam kijkt daar heel anders tegenaan:

“Al tientallen jaren wordt ruim 95% van de statiegeldflessen ingezameld en gerecycled – een onovertroffen percentage. Het is natuurlijk idioot om een goed systeem af te schaffen voor een slechter systeem dat ook nog duurder is. Inzamelen met statiegeld heeft een bewezen effect op zwerfafval. Dat betaalt zich direct uit in de schoonheid van de stad Amsterdam.”

De ‘Echte Held’ wil het grote milieuvoordeel van statiegeld niet alleen behouden, maar ook flink uitbreiden. Op het laatste congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schaarde ruim 94% van de gemeenten zich achter een oproep om statiegeld ook in te voeren op kleine plastic flesjes. Initiatiefnemer van deze stemming was het gewest Gooi en Vechtstreek.

Wethouder Jean van der Hoeven (CDA) uit Weesp, tevens gedelegeerde van Gooi en Vechtstreek: “Statiegeld op plastic flessen zorgt ervoor dat de flessen bijna allemaal worden ingeleverd en goed worden gerecycled. Het levert de meeste winst voor het milieu tegen de laagste kosten. Met de kleine plastic flesjes erbij gaat dat nog beter. En bovendien worden we dan verlost van een belangrijk deel van het straatvuil en zwerfafval in de natuur.”

Een Echte Held kiest Statiegeld

De tour in de regio-Amsterdam is tegelijk een proefrit voor de RE-touringcar: een flitsende trailer met vier ingebouwde inleverautomaten voor plastic flesjes. Volgend voorjaar gaat de Echte Held-campagne hiermee het land in om plastic flesjes in te zamelen. De organisatoren, de Stichting Ons Statiegeld, zijn nog wat beduusd van het grote succes van vorige week in Apeldoorn. Daar werden in één dag meer dan 200.000 flesjes en blikjes ingezameld.

Uiteindelijk wordt een deel van de flesjes en het statiegeldmanifest op 12 juni 2012 (12-6-12) aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met een petitie waarmee het manifest wordt gesteund. Het statiegeldmanifest wordt inmiddels breed gedragen door allerlei personen en organisaties, van milieuhoogleraren tot afvalbedrijven. En bijvoorbeeld ook de milieuwethouders van steden zoals Utrecht, Rotterdam, Maastricht en Groningen hebben hun steun toegezegd. Alle ‘Echte Helden’ worden opgeroepen om deze petitie te ondertekenen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.