Bijgewerkt: 25 juli 2024

Amstelveen gaat laaggeletterdheid bestrijden

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
12-11-2012

Op initiatief van GroenLinks-Amstelveen heeft de gemeenteraad in haar laatste vergadering unaniem een motie aangenomen, waarbij de gemeente laaggeletterdheid gaat bestrijden. Naar schatting zouden enkele honderden Amstelveners moeite hebben met lezen en schrijven. Wat GroenLinks betreft, moeten zij geholpen worden om helemaal mee te kunnen doen in de samenleving.

Initiatiefnemer van de motie is GroenLinks-raadslid Dorien Mijksenaar: 'Kunnen lezen en schrijven is essentieel om mee te kunnen doen in Amstelveen, bijvoorbeeld om te kunnen solliciteren, je belastingaangifte te begrijpen, of de bijsluiter van je medicijnen te kunnen lezen.'

mijksenaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dorien Mijksenaar, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


'In 2005 is voor het laatst een schatting gemaakt van de hoeveelheid laaggeletterden in Amstelveen, toen waren dat er bijna 9000. “Dat is echt een groot getal, waar je van schrikt. Over de huidige situatie zijn geen officiële cijfers, maar navraag bij instanties binnen en buiten het gemeentehuis leerde mij, dat bijna iedereen daar wel cliënten met zulke problemen heeft' - aldus Mijksenaar.

Het doel van de motie is, dat het college van Burgemeester en Wethouders komt met een plan van aanpak om laaggeletterde Amstelveners te ondersteunen. Mijksenaar: 'Ik vond het erg, dat dit probleem helemaal niet bij ons als gemeente op de agenda staat. Het is ongelooflijk belangrijk om mensen de basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen bij te brengen. Er liggen landelijk geldpotjes klaar om die groep te ondersteunen met cursussen en activiteiten. Die kans moeten we toch niet laten liggen? Daar gaan we nu werk van maken.'

Een extra probleem met laaggeletterdheid is, dat het door veel mensen nog als taboe wordt ervaren, zodat zij er niet openlijk voor durven uit te komen. Daarom regelt de motie ook, dat dit plan samen met werkgevers en gemeentelijke instellingen wordt opgepakt. 'Wanneer we er met zijn allen gespitst op zijn, en de mensen in onze omgeving naar zo’n cursus toe kunnen krijgen, kan er echt een wereld gewonnen worden.' Alle partijen in de raad stemden met de motie in.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.