Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Amstelveen is ook in coronajaar een financieel gezonde gemeente

Nieuws -> Politiek

Bron: Herbert Raat
18-01-2022


raat Amstelveen


Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën schrijft erover op zijn weblogAmstelveen scoort cijfer 10 als financieel gezonde gemeente. Net als vorig jaar ((lees HIER)) is Amstelveen financieel een van de meest gezonde gemeenten van alle middelgrote gemeenten (50.000-100.000 inwoners) in Nederland, blijkt uit de BDO-benchmark Nederlandse gemeenten 2022 (Tekorten nemen af, uitdagingen groter pdf 42 pagina’s). Dit rapport brengt de financiële gezondheid van gemeenten objectief in kaart en baseert zich op de jaarrekening 2020 en de begroting 2022. Opnieuw krijgen we het rapportcijfer 10.

Iets dat niet vanzelfsprekend is in deze tijd. De coronacrisis heeft een grote impact op de overheidssector en veel gemeenten worstelen met financiële problemen en grote onzekerheden voor de komende jaren. Uit de BDO-benchmark blijkt dat een op de drie gemeenten het coronajaar 2020 heeft afgesloten met een tekort. De onderlinge verschillen tussen de 355 gemeenten zijn enorm. Wij hebben onze financieel gezonde positie weten te behouden en kunnen daardoor blijven doen wat nodig is.

Foto Amstelveen
(Bron Herbert Raat - 2021)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Investeringen. Veel gemeenten hebben investeringen uitgesteld tijdens de coronacrisis, maar wij zijn blijven investeren in goede voorzieningen en het overeind houden van ons sociale beleid. Daarvoor gebruiken we onze goede financiële reservepositie. Zo hebben we de reserves ingezet voor een Lokaal Coronafonds om Amstelveense instellingen, ondernemers en inwoners te kunnen ondersteunen en om de Jeugdzorg en Wmo overeind te houden ondanks de grote tekorten (lees HIER). De verkoop van Eneco heeft ook geholpen om de reserves weer aan te vullen, zodat de Amstelveense financiële positie nog steeds gezond is.

Blijven investeren. Juist in deze tijd blijft de gemeente investeren in de samenleving. De begroting 2022 bevat ruim 15 miljoen aan extra uitgaven uit de algemene reserve voor onder andere intensivering van armoedebestrijding en schuldhulpverlening, betere fietspaden en een veilige en goede digitale dienstverlening. Daarnaast is er een investeringsprogramma maatschappelijk vastgoed voor de jaren 2021-2025 van ruim 80 miljoen euro voor onderwijshuisvesting, wijk- en gezondheidscentra, extra zwemwater en sporthallen.

Kabinetsbeleid, Van het nieuwe kabinet verwachten we de komende tijd duidelijkheid over onze financiële toekomst. Er is behoefte aan een langetermijnvisie en stabiliteit vanuit het landelijke overheidsbeleid. Dan kan na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 een nieuwe gemeenteraad de goede keuzes voor de toekomst maken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.