Bijgewerkt: 26 juni 2022

Amstelveen is vier jaar lang proefgemeente voor betere dementiezorg

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Gemeente Amstelveen/Rijksoverheid
02-10-2018

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% procent zelfstandig, en zelfs twee derde van de 90-plussers woont nog zelfstandig. Van de thuiswonende 75-plussers maakt bijna een kwart gebruik van hulp en zorg uit meerdere domeinen.

De vraag naar zorg zal toenemen: weliswaar zijn de meeste ouderen boven de 75 nog vitaal, maar volgens het SCP is zo’n 38 procent van deze groep kwetsbaar. Als gevolg hiervan zullen er in 2030 1 miljoen ouderen kwetsbaar zijn. Daarentegen neemt in de toekomst het aantal beschikbare mantelzorgers af. Waar nu een 85-plusser een beroep kan doen op vijftien relatief ‘jonge’ ouderen (50-75 jaar), zullen dat er in 2040 zijn nog maar zes zijn. Bovendien zal door de toenemende vergrijzing de vraag van ouderen naar een geschikte woning toenemen. We staan door al deze ontwikkelingen met zijn allen voor een enorme opgave.

Minister Hugo de Jonge van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Amstelveen aangewezen als proefgemeente voor betere dementiezorg. Gemeente Amstelveen heeft daar hard haar best voor gedaan. Amstelveen neemt naast Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch deel aan dit grote vierjarige onderzoek. De problematiek rond inwoners met dementie en hun naasten, zal de komende jaren steeds verder toenemen. Het ministerie van VWS wil daarom de dementiezorg verbeteren. Ook wil zij experimenteren met betere dementiezorg met name in en om het huis. Het ministerie verwacht dat in de loop van de tijd dan geld verschuift van de verpleegtehuizen naar de zorg in en om het huis.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn


Met dit dementieonderzoek zal bekeken worden hoe inwoners met dementie en hun naasten passende ondersteuning kunnen krijgen. Hierbij is het doel dat zij langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Hiertoe zullen proeven worden gedaan om te kijken of regels geschrapt kunnen worden en of er makkelijker met geld uit verschillende potten kan worden omgaan. De gemeente, de professor Anne-Mei The en de onderzoekers gaan in gesprek met mantelzorgers, casemanagers en andere betrokkenen in de zorg om goede experimenten te bedenken. Door deze aanpak komt er meer ondersteuning. Een inwoner kan nog mooie jaren hebben en een fijner leven met meer begeleiding. Inwoners kunnen dan ook langer thuis blijven wonen.

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn: 'Ik ben heel blij dat we van start kunnen gaan met dit onderzoek. De hoop is dat je langer thuis kan wonen als je meer zorg krijgt. We bekijken of we de kwaliteit van de zorg hierdoor kunnen verhogen. Het college maakt zich zorgen over deze Amstelveners en vindt de juiste ondersteuning van deze inwoners en hun mantelzorgers van groot belang.' Het Ministerie van VWS geeft gemeente Amstelveen 1 miljoen euro en Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zal 400.000 euro aan het onderzoek bijdragen. Het College zal aan de gemeenteraad voorstellen om zelf ook 400.000 euro voor het onderzoek te reserveren.

Aanpak dementie. Dementie is een verzamelnaam voor symptomen van ziekten die de hersenen aantasten. De ziekte van Alzheimer is de grootste veroorzaker van dementie. De overheid trekt tot en met 2020 € 48 miljoen uit voor dementie. Onder andere voor onderzoek, zorgverbetering en meer bewustwording over dementie onder burgers en bedrijfsleven. De kans dat u te maken krijgt met dementie is groot. U kunt het zelf krijgen of iemand in uw nabije omgeving. Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. Hiermee wordt dementie in Nederland volksziekte nummer 1. In Nederland zijn meer dan 250.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld. Lees ook: Rapport over het programma 'Langer thuis' (pdf 60 pagina’s) 18 juni 2018Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.