Bijgewerkt: 25 juli 2024

Amstelveen moet met de Stichting SWAB samenwerken

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
29-11-2012

De Stichting SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert) beschouwt het als haar taak de rapportages over het gebruik van de Buitenveldertbaan nauwkeurig te bestuderen en het vastgestelde beleid t.a.v. het gebruik van de Buitenveldertbaan te toetsen aan de rapportages over het daadwerkelijke gebruik van die landingsbaan.

Over de rapportage van 2011 heeft Stichting SWAB diverse vragen gesteld aan de gemeente Amstelveen. De uitleg hierop van de kant van de gemeente Amstelveen heeft geleid tot een discussie over de interpretatie van bepaalde onderdelen van deze rapportage.

Hoefakker Amstelveen
(Bron CU-Amstelveen - 2012)

Martijs Hoefakker, burgerlid van ChristenUnie-Amstelveen


'De fractie van de ChristenUnie is onder de indruk van de gedrevenheid waarmee Stichting SWAB zich inzet voor het belang van Amstelveen om de overlast als gevolg van vliegbewegingen aan de kaak te stellen in het geval het gebruik van de Buitenveldertbaan niet overeenkomt met wat daarover is vastgelegd, aldus Martijs Hoefakker, burgerlid van de fractie van de ChristenUnie.

De ChristenUnie is van mening, dat juist de gedrevenheid en enthousiaste inzet van de Stichting SWAB van meerwaarde zou kunnen zijn voor de positie van Amstelveen om de overlast voor haar bewoners te minimaliseren. Het is in ieders belang het gebruik van de Buitenveldertbaan en de andere landingsbanen van de luchthaven Schiphol te toetsen aan wat in vastgesteld beleid is afgesproken.

De correspondentie tussen de gemeente Amstelveen en de Stichting SWAB geeft de indruk, dat de gemeente Amstelveen en Stichting SWAB meer tegenover elkaar staan, in plaats van in gezamenlijk overleg trachten de kennis en informatie welke door de Stichting SWAB vrijwillig wordt aangedragen, in te zetten voor het reduceren van overlast voor de inwoners van Amstelveen. De ChristenUnie pleit er daarom voor de Stichting SWAB een positie te geven van officiële adviesraad voor de gemeente Amstelveen' -aldus Martijs Hoefakker, burgerlid van ChristenUnie-Amstelveen.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.