Bijgewerkt: 7 december 2021

Amstelveen moet waken voor privacy in de Smart City

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
22-07-2017

Het is goed, dat Amstelveen op weg is om een Smart City te worden, maar daarbij moet te allen tijde gewaakt worden voor de privacy van burgers. Een motie van CDA-Amstelveen  fractielid Gerard Hulsman om dat te regelen is woensdag tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 aangenomen door de gemeenteraad. De motie werd mede ingediend door Floortje Gordon van D66 en Joep van Erp van de SP.

Risico. De gemeente Amstelveen heeft aangekondigd onder de vlag van Smart City projecten te starten om met nieuwe technologie haar dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Deze projecten worden deels door, of in samenwerking met derde partijen gerealiseerd. 'Bij uitvoering van deze projecten worden gegevens over burgers en over hun gedrag gegenereerd en/of ontsloten voor derde partijen', zegt Hulsman in een toelichting. 'Momenteel bieden landelijke privacyregels nog ruimte om dergelijke data te gebruiken voor commerciële en andere doeleinden. Burgers zijn zich vaak onvoldoende bewust, dat data over hen wordt verzameld. Ook zijn ze vaak onvoldoende alert op de consequenties daarvan.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Gerard Hulsman raadslid van CDA-Amstelveen


Grote verantwoordelijkheid. Volgens Hulsman heeft de gemeente als overheidsinstelling een grote verantwoordelijkheid voor zorgvuldig gebruik van data die de burger beschikbaar stelt. 'Bovendien is het belangrijk, dat gemeentelijke dienstverlening altijd bereikbaar blijft voor burgers, ook als zij data over henzelf en hun gedrag niet willen delen met derde partijen.'

Algemene Verordening. Vanaf mei 2018 wordt er een Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. 'Nu wij starten met Smart City projecten is het goed, dat we nu al regels opstellen met partijen, waarmee we samenwerken, of aan wie we data over burgers ontsluiten. Het recht op privacy van burgers prevaleert boven de (commerciële) en andere belangen van derde partijen.' Download 'Anticiperen op de Algemene Verordening

Gegevensbescherming' (pdf brochure pdf 2 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.