Bijgewerkt: 19 oktober 2021

Amstelveen start een experiment met basisbanen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
01-10-2021

De kogel is door de kerk. Afgelopen raadsvergadering op 29 september 2021 stemde de gemeenteraad van Amstelveen unaniem in met een motie om een experiment te starten met basisbanen. Banen creëren voor mensen die heel lang in de bijstand zitten en geen uitzicht hebben om op een andere manier betaald werk te krijgen.

Foto Amstelveen
(Bron GroenLinks- Amstelveen - 2021)

Stieneke Kruijer gemeenteraadslid van GroenLinks-Amstelveen woordvoerder van Zorg, sociale zaken, onderwijs, armoede en cultuur


Stieneke Kruijer raadslid van GroenLinks-Amstelveen: 'Vorig jaar las ik over een succesvol experiment met basisbanen in Groningen. Ik heb toen meteen het initiatief genomen om de wethouder te vragen onderzoek te doen naar mogelijkheden in onze stad.' De wethouder stuurde een uitgebreide notitie naar de raad. Dat was het moment waarop GroenLinks en de PvdA in de raadvergadering van juli samen erop aandrongen een begin te maken met het experiment.

Foto Amstelveen
(Foto PvdA-Amstelveen - 2021)

Guido Dennenbroek raadslid van PvdA-Amstelveen, woordvoerder van Werk en Inkomen


Guido Dennenbroek raadslid van de PvdA-Amstelveen: 'Er moet een de eerste zijn en ik ben trots dat we in Amstelveen vanuit de raad de mogelijkheid hebben gekregen om aan te tonen dat een basisbaan het verschil kan maken.' Voor de zomer leek het volgens een aantal fracties beter om eerst een inhoudelijk debat te voeren over de kaders en voorwaarden voor basisbanen.

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2020)

Saloua Chaara gemeenteraadslid van D66-Amstelveen, woordvoerder van Jeugd


Saloua Chaara raadslid van van D66-Amstelveen: 'We zijn blij dat we de tijd hebben genomen om het initiatief goed met elkaar door te denken. Want uit dit proces blijkt dat de meeste fracties het met elkaar eens zijn. Basisbanen zijn bedoeld als participatie-instrument om sociaal en maatschappelijk mee te doen. Als mensen een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben en alles al is uitgeprobeerd om iemand aan het werk te helpen. Want uiteindelijk zijn we voor echte banen met een echt salaris.'

Maar nu, tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces, was het dan zover. Er lag een motie opgesteld door GroenLinks, D66 en PvdA gezamenlijk. De hele raad ging akkoord. Voor 5 Amstelveners komt er een basisbaan, gedurende 2 jaar. Een baan met werk dat nuttig is voor de samenleving. Aan het eind van de proefperiode wordt gekeken wat het vervolg kan zijn.

Stieneke Kruijer: 'Soms heb je in de politiek een beetje lange adem nodig. Terugkijkend is de tijd gebruikt om met elkaar constructief te overleggen om er een goed plan van te maken. Ik ben eg blij dat we voor sommige Amstelveners het verschil kunnen maken.' Lees ook: Investeren in mensen van het Platform de Toekomst van Arbeid (pdf 90 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.