Bijgewerkt: 3 december 2021

Amstelveen verzoekt om uitstel behandeling Alders-advies

Nieuws -> Politiek

Bron: Sander Mager
09-12-2013

Het College van B en W van Amstelveen heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen op uitstel van de behandeling van het Alders-advies over het geluidstelsel rond Schiphol. Het uitstel is nodig om te zorgen, dat de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van de Buitenveldertbaan bij de behandeling meegenomen kunnen worden.

Naar aanleiding van aanhoudende klachten van vele bewoners en druk van de Schipholwerkgroep Amstelveen-Buitenveldert (SWAB) en de raadsfracties van GroenLinks, PvdA en D66 laat de gemeente een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van de Buitenveldertbaan. De Amsterdamse stadsdelen Zuid en Zuidoost steunen deze onderzoeksopdracht, ook in financiële zin. De definitieve eindrapportage van het onderzoek wordt naar verwachting binnenkort opgeleverd, maar niet vóór 18 december de datum van het overleg in de Tweede Kamer.

Wethouder Groot stelt nu in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu: ‘Het valt niet uit te sluiten, dat de resultaten van dit onderzoek van belang kunnen zijn voor de uiteindelijke waardering van het advies van de Alderstafel.’

mager Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Sander Mager, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Groot doet daarom het verzoek om de geplande behandeling van dit Aldersadvies uit te stellen: ‘De gemeenteraad van Amstelveen vraagt u om deze reden om een opening te bieden om de resultaten van het onderzoek alsnog mee te nemen in de besluitvorming over/behandeling van het advies van de Alderstafel.’

GroenLinks-raadslid Sander Mager zegt erg tevreden te zijn met dit verzoek om uitstel. ‘Nog steeds hebben erg veel Amstelveners last van Schiphol en hebben ze erg weinig vertrouwen in het geluidstelsel, dat overlast juist zou moeten beperken. Dit onderzoek is daarom ontzettend belangrijk.

Het zou idioot zijn om de resultaten van dit onderzoek, waarvoor de gemeente de portemonnee getrokken heeft, niet bij de behandeling in de Tweede Kamer te betrekken. Ik ben blij, dat wethouder Groot dit gevoelen van vrijwel de gehele raad nu in een brief aan de Kamer heeft verwoord’.


Aan de voorzitter van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu de heer P.F.C. Jansen

‘Geachte heer Jansen,

De gemeente Amstelveen heeft bureau Helios opdracht gegeven om het gebruik van de Buitenveldertbaan te onderzoeken. Ook omwonenden van Schiphol zijn betrokken bij de begeleiding van dit onderzoek. Het betreft vertegenwoordigers van de Stichting Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert (SWAB). De Amsterdamse stadsdelen Zuid en Zuidoost steunen deze onderzoeksopdracht, ook in financiële zin.

De definitieve eindrapportage van het onderzoek wordt naar verwachting binnenkort, maar niet vóór 18 december, opgeleverd. Het valt niet uit te sluiten, dat de resultaten van dit onderzoek van belang kunnen zijn voor de uiteindelijke waardering van het advies van de Alderstafel.

Nu staat op het algemeen overleg van uw commissie van 18 december a.s, het advies van de Alderstafel geagendeerd, naast vele andere onderwerpen. De gemeenteraad van Amstelveen vraagt u om deze reden om een opening te bieden om de resultaten van het onderzoek, zo die daartoe aanleiding geven, alsnog mee te nemen in de besluitvorming over/behandeling van het advies van de Alderstafel.’

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS