Bijgewerkt: 7 december 2021

Amstelveenlijn vereist inzet van wethouder

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
15-11-2011

GroenLinks-Amstelveen verwacht, dat de wethouder zich nu echt in gaat zetten voor een hoogwaardig resultaat van de ombouw Amstelveenlijn. Afgelopen raadsvergadering zijn nieuwe kaders vastgesteld voor de ombouw van de Amstelveenlijn, nu de metro variant financieel minder reëel is gebleken. De regiotram is dan het enige alternatief, wat zich kan meten met een metro. GroenLinks wil dan ook, dat de wethouder zich daar nu echt hard voor gaat maken.

van Wijnen  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks is kritisch over het nut van de nu opgestelde kaders, je kan er eigenlijk alle kanten mee uit. In de realiteit hangt het heel erg af van de besluitvorming  in de Stadsregio wat we krijgen en ook Amsterdam heeft er wat over te zeggen. Dat blijkt ook uit het feit, dat we het nu ineens hebben over een combinatie regiotram-stadstram, die variant is tot voor kort nooit genoemd, maar ligt nu opeens op tafel.

Tessa van Wijnen: Voor ons is het een simpel verhaal. De Amstelveenlijn moet beter, veiliger, sneller en meer passagiers kunnen vervoeren, vanaf Westwijk, Amsterdam in. De ombouw moet lang mee en moet daarom aantrekkelijk zijn voor woon-, werkverkeer. Meer auto’s door de stad is echt geen optie.

GroenLinks is tot dusver niet onder de indruk van het optreden van OV wethouder Groot. In de commissie en de Raad kon hij weliswaar de voor- en nadelen van diverse oplossingen goed opsommen, maar waar hij zich voor in gaat zetten, wordt maar niet duidelijk.

Tessa van Wijnen: Terwijl het juist nu zo belangrijk is om goed aan te geven wat we willen bij het Rijk, bij de Stadsregio, bij Amsterdam, om te voorkomen, dat we straks echt alleen maar het goedkoopste toebedeeld krijgen.

Er zijn partijen die zich inzetten voor behoud van alle haltes en dat zelfs fijnmazig OV noemen. GroenLinks ziet dat echt anders, Fijnmazig OV gaat erover dat je vanuit alle wijken vlot naar een halte van de Amstelveenlijn, het ziekenhuis of een ander OV knooppunt kan. Behoud van haltes mag de noodzakelijke verbetering van Amstelveenlijn niet in de weg staan. Voor GroenLinks staat voorop, dat de toekomstige Amstelveenlijn een echte hoogwaardige vervoersas wordt. GroenLinks heeft ingestemd met het raadsvoorstel. Het is voor Amstelveen  belangrijk om nu door te pakken op dit project.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.