Bijgewerkt: 28 juni 2022

Amstelveense politiek wil een goede schuldhulpverlening voor zzp-ers

Nieuws -> Politiek

Bron: CU/AVA/VVD-Amstelveen
06-03-2020

ChristenUnie- AVA- en de VVD-Amstelveen zullen in de komende raadsvergadering op 11 maart 2020, bij de behandeling van het agendapunt over de gemeentelijke schuldhulpverlening, een motie indienen om zelfstandigen en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf een betere positie te geven in de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer (een commissie die aanbevelingen doet om regelingen van de gemeente te verbeteren) kwam naar voren dat er te weinig aandacht is en regelingen zijn voor zzp’ers met schulden. Ze krijgen te weinig ondersteuning vanuit de gemeente. In de motie wordt gesteld dat alle zelfstandige ondernemers toegang moeten hebben tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en dat er binnen de gemeentelijke hulpverlening een unit met kennis over de bedrijfsvoering van zelfstandigen moet komen, om zelfstandigen op een adequate wijze te begeleiden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen: 'De regie voor een schuldhulpverleningstraject voor de zelfstandige met schulden moet bij de gemeente blijven. Het kan zijn dat in de begeleiding door de gemeente extra ondersteuning van een gespecialiseerd extern schuldhulpverleningsbureau nodig is, maar ook in die situatie moet de zelfstandige binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn aanspreekpunt houden. De huidige doorverwijzing van zelfstandigen met schulden moet tot het verleden behoren.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Jacqueline Höcker raadslid van Actief Voor Amstelveen


Jacqueline Höcker raadslid van Actief Voor Amstelveen: 'Zelfstandige ondernemers moet toegang worden verleend tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zelfstandigen kunnen weinig beroep doen op hulp indien men in de schulden komt. Daarbij komt dat de eis om eerst uitgeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel ontmoedigend en demotiverend werkt. Het is nodig die eis te laten vervallen. De drempel is nu nog te hoog voor de toch al kwetsbare groep zelfstandigen, die in omvang steeds groter wordt.'

Foto Amstelveen
(Bron VVD-Amstelveen - 2019)

Victor Frequin raadslid van VVD-Amstelveen


Victor Frequin raadslid van VVD-Amstelveen: 'De gemeentelijke schuldhulpverleningsregeling moet er principieel ook voor ondernemers zijn. Als het met hen financieel niet goed gaat, moet deze regeling ook voor hen gelden.' ChristenUnie, AVA en VVD dringen er bij de wethouder op aan om de bovengenoemde uitgangspunten voor een goede begeleiding van zelfstandigen in de gemeentelijke schuldhulpverlening op te nemen in de nieuwe Beleidsnota Schuldhulpverlening in Balans. Dit in het belang van een gemeentelijke schuldhulpverlening aan de zelfstandige die hij/zij verdient!

ZZP-er? Freelance is een term die niet in de wet voorkomt, maar in bepaalde gevallen gebruikt wordt in verband met het verrichten van arbeid zonder verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen (zie ook verzekerden voor de Werkloosheidswet). Zzp is een afkorting voor 'Zelfstandige zonder personeel'. In plaats van freelance of zelfstandig ondernemer wordt de benaming zelfstandige zonder personeel (zzp'er) gebruikt. Er is geen verschil tussen freelance of zzp'er, dus een zelfstandig ondernemer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.