Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Amstelveense politieke oppositie over het kunstwerk op het Keizer Karelplein

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
22-03-2019

De 7 oppositiepartijen in Amstelveen: Actief voor Amstelveen, GroenLinks, CDA, CU, SP, BBA en OCA betreuren het dat kunstenaars en omwonenden gepasseerd zijn bij de opdrachtverlening door het college voor een kunstwerk op de rotonde Keizer Karelplein. De genoemde partijen vinden het volstrekt onjuist dat voor de opdracht voor dit kunstwerk al een kunstenaar is aangewezen. Het zou gaan om de Zandvoortse kunstenares Margot Berkman, zonder dit onderwerp eerst in de raad te bespreken (het gaat over een bedrag van € 75.000). Ook is hiermee de inspraak van de omwonenden tot een 'wassen neus' geworden. Het bevreemdt de genoemde partijen tevens dat het college ervoor kiest om nu al een besluit over dit kunstwerk nemen, zonder dat de cultuurvisie van dit college behandeld is. 'Wat ons betreft wordt daarom eerst de rotonde op het Keizer Karelplein aangelegd en pas op een later moment een kunstwerk geplaatst.'

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Het definitieve ontwerp voor het nieuwe verkeersplein op het Keizer Karelplein


In de komende gemeenteraadsvergadering van woensdag 27 maart 2019 vraagt het college extra geld voor de realisatie van een nieuw kunstwerk op de nieuwe rotonde Keizer Karelplein. De partijen vinden het onjuist dat het college de indruk wekt dat nu al aan Margot Berkman de opdracht is gegeven voor het tot stand brengen van het kunstwerk op de rotonde Keizer Karelplein. Hiermee is voorbijgegaan aan de Amstelveense kunstenaars en andere kunstenaars zonder dat omwonenden zich hierover hebben kunnen uitspreken en nog voordat de cultuurvisie in de raad is vastgesteld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Beeldend kunstenaar Margot Berkman (1964) in het raadhuis van Amstelveen op 21 maart 2019 tijdens de bijeenkomst, waar de betrokkenen aanvullende informatie kregen van het kunstproject dat op het toekomstige verkeersplein op de Keizer Karelweg zal geplaatst worden


De zeven partijen wensen te benadrukken dat in het belang van de verkeersveiligheid het goed is dat de reconstructie van het Keizer Karelplein naar een rotonde naar voren is gehaald. Ook steunen wij het tot stand brengen van een kunstwerk op die, voor Amstelveen, markante plek de 'Entree van Amstelveen Zuid.' De gemeenteraad wordt nu door het college 'voor het blok gezet.' De 7 oppositiepartijen willen dat het college eerst komt met de beloofde cultuurvisie. Vervolgens kan bijvoorbeeld de Amstelveense Kunstraad een advies uitbrengen en daarmee ook Amstelveense kunstenaars en kunstenaars van buitenaf een kans geven om het kunstwerk te maken.

De 7 partijen zullen daarom in de komende raadsvergadering het standpunt innemen dat de reconstructie van het Keizer Karelplein deze zomer door kan gaan. Een kunstwerk op die plek kan echter pas gerealiseerd worden als een democratisch proces rond de besluitvorming op een juiste wijze is afgerond.

Stieneke Kruijer (GroenLinks), Marga van Herterijck (BBA), Sandra van Engelen (CDA), Jacqueline Höcker (AVA), Marina Casadei (SP), Bert de Pijper (ChristenUnie), Daniëlle Hacquebard (OCA).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.