Bijgewerkt: 4 maart 2024

Amstelveense raad akkoord met GroenLinks-initiatief Kinderpardon

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
09-02-2012

Op initiatief van GroenLinks hebben de Amstelveense raadsfracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie gezamenlijk een motie rondom het zogenaamde kinderpardon ingediend. Hiermee zochten zij aansluiting bij inmiddels meer dan 30 gemeenten die bij minister Leers van Immigratie en Asiel aandringen op een pardon voor minderjarige asielzoekers die 8 jaar, of langer in Nederland verblijven, buiten hun schuld om.

‘Het lijkt misschien landelijke thematiek’, zegt GroenLinks-raadslid Axel Boomgaars, ‘maar uit cijfers blijkt, dat er zo’n enkele tientallen asielkinderen in Amstelveen zijn die in een situatie zitten, waarin het niet zeker is of ze na hun achttiende mogen blijven, en sommigen zijn zelfs slechter af ,omdat ze al helemaal in de illegaliteit verdwenen zijn. Daar wilden we ons sterk voor maken.’

De landelijke actie www.kinderpardon.nu , geïntieerd door BN’ers als Angela Groothuizen en Marco Borsato, roept op tot een pardonregeling voor minderjarige asielzoekers die minstens 8 jaar in Nederland verblijven door overheidsfalen. Op de site zijn inmiddels meer dan 120.000 handtekeningen binnengekomen.

‘We hebben gewoon te maken met kinderen die hartstikke Nederlands zijn, hier thuishoren en die je niet naar een onbekend land kan sturen waar hun ouders ooit vandaan zijn gekomen. Daar zijn ze niet thuis. Na zo’n lange tijd in Nederland, buiten je schuld om, is dat gewoon ontzettend schadelijk voor de ontwikkeling van een kind’ Aldus de GroenLinkser.

Het kinderpardon is bedoeld als steun in de rug voor een wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie in de Tweede Kamer, die moet zorgen voor een structurele oplossing voor dergelijke kinderen. Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft aangegeven niets te voelen voor die wet, noch voor een kinderpardon. Daarop is het initiatief gestart om het vanuit gemeenten op te pikken.

De motie vraagt aan de burgemeester om contact te zoeken met minister Leers om voor het kinderpardon te pleiten. Boomgaars: ‘Het is een manier om je sociale gezicht te laten zien en druk te zetten op Den Haag. Ook hier kan morgen een nieuwe Mauro opstaan, dan zit dat leed in Amstelveen en laten wij ze als gemeente niet in de kou staan.’

In de raadsvergadering werd de motie ingediend namens de hele oppositie, plus coalitie-partij ChristenUnie, wat voor één stem meerderheid zorgde. De VVD vond, dat de uitgezette kinderen tevreden moesten zijn dat ze überhaupt van onze welvaart hebben mogen genieten en die lessen in hun eigen land moeten gebruiken.

CDA-fractievoorzitter Jonker gaf aan, dat er bij hem geen plaats was voor een discussie over menselijkheid. ‘Daar gaan je wenkbrauwen behoorlijk van fronzen, maar uiteindelijk is GroenLinks hartstikke blij, dat we in een rechts Amstelveen dit sociale geluid laten horen voor asielkinderen hier en elders.’ zegt Axel Boomgaars.

boomgaars Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Axel Boomgaars, raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens een raadsvergadering. Naast hem zit Patrick Adriaans, raadslid van de SP


MOTIE Kinderpardon

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 8 februari 2012

De Raad,gehoord de beraadslaging, constaterende dat:

- De landelijke actie www.kinderpardon.nu , geïnitieerd door BN’ers, gericht is op een eenmalig pardon voor minderjarige vreemdelingen die als gevolg van falend overheidsoptreden 8 jaar of langer in Nederland wonen en zijn geïntegreerd/geworteld, maar voor wie terugkeer naar het land van hun ouders dreigt.

- Die actie dient ter ondersteuning van de initiatiefwet van de PvdA en CU (kamerstuk 33068), welke voor advies bij de Raad van State ligt.

- De schatting is dat het landelijk 1.500 kinderen betreft, waarbij in Amstelveen 53 minderjarige asielzoekers zijn geweest sinds 2008, waarvan 95% een vergunning voor bepaalde tijd (gemiddeld 2 à 3 jaar) hebben/hadden wiens lot na afloop daarvan onzeker is. Daarbij is nog niet opgeteld de geschatte groep van Amstelveense asielkinderen die zijn uitgeprocedeerd en daarmee uit het oog van de officiële instanties zijn verdwenen. De exacte cijfers zijn onduidelijk, maar er is er sowieso één officieus bekend (Cijfers van Vluchtelingenwerk Amstelland en het NIDOS).

- Deze actie ondertussen meer dan 120.000 handtekeningen heeft opgeleverd.

- Minister Leers van Immigratie en Asiel desondanks heeft aangegeven door te gaan met het uitzetten van asielkinderen.

- Meer dan 25 gemeenteraden in den lande zich uitgesproken hebben tegen het beleid van de minister en vóór de actie kinderpardon.

Overwegende dat:

- Het wezensvreemd is om asielkinderen die geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar het land van hun ouders.

- Ondanks het landelijke karakter van de actie, de lokale inbedding ervan een uitspraak van de Amstelveense raad rechtvaardigt.

- Het wenselijk is, dat Amstelveen zich als voorstander van een kinderpardon uitspreekt.

Verzoekt het college:

Bij de minister van Immigratie en Asiel aan te dringen op een kinderpardon en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

D66 – Rien Alink, GroenLinks – Axel Boomgaars, Partij van de Arbeid – Jeroen Brandes,  Socialistische Partij – Patrick Adriaans, ChristenUnie – Bert de PijperAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.