Bijgewerkt: 3 december 2021

Amstelveense raadsleden op bezoek bij Afval Energie Bedrijf

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
01-09-2013

De raadsleden Sander Mager (GroenLinks), Joep van Erp (SP) en Paul Feenstra (VVD) brachten 28 augustus 2013 samen met wethouder John Levie een werkbezoek aan het Afval Energie bedrijf in Amsterdam.

Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam verwerkt op dit moment al het afval uit Amsterdam en omliggende gemeenten, ook dat van Amstelveen. Het AEB verbrand het afval en zet het deels om in energie en grondstoffen. Het AEB heeft de ambitie om in de komende jaren volledig te transformeren van een afvalverbrander naar een hoogwaardige leverancier van energie, warmte, grond- en reststoffen.

Aanleiding voor het werkbezoek was de kritiek die de Amstelveense gementeraad eerder had op het voornemen van B en W om nu al het contract met het AEB te verlengen voor de verwerking van het restafval van Amstelveense huishoudens.

De gemeenteraad had eerder dit jaar grote vraagtekens bij het nieuwe tarief dat de AEB biedt. Voor VVD-er Paul Feenstra was het werkbezoek dan ook aanleiding om kritische vragen te stellen over de kostprijs. ‘Straks moeten wij als Raad beslissen over verlenging van het contract met het AEB. Daarbij spelen ook de kosten van afvalverwerking een belangrijke rol. Wij wilden weten, of dit bod het maximaal haalbare was en, of er toch niet over een verdere daling onderhandeld kon worden.’

Afval Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2013)

Vlnr.: John Levie wethouder Reiniging, Sander Mager (GL), Paul Feenstra (VVD) en Joep van Erp (SP) in het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam


Voor Sander Mager (GroenLinks) was vooral de transitie naar een duurzame energieleverancier van belang. ‘Wat ons betreft waren de ambities van de AEB op het gebied van duurzaamheid nog erg vaag. En als je dan een 20 jaar oude verbrandingsinstallatie nog langer in bedrijf wil laten, dan roept dat bij ons extra vragen en twijfel op.’

SP- er Joep van Erp voegt hier aan toe, dat verzelfstandiging geen garantie is om van de AEB  een hoogwaardige energieleverancier te maken. ‘Kijk  bijvoorbeeld naar wat de marktwerking in de zorg voor gevolgen heeft gehad. De SP zet ook vraagtekens bij de duurzaamheid zolang er afval vanuit Engeland moet komen om de AEB rendabel te krijgen. Dat is geen vorm van duurzaamheid, maar een  verspilling op transportkosten en extra belastend voor het milieu’

De raadsleden hebben inmiddels een concurrentieanalyse (hoe doet de AEB het in vergelijking met andere verwerkingsinstallaties) en een aanvullend duurzaamheidsdocument ontvangen. Ook tijdens het werkbezoek werd op vragen op beide onderwerpen uitgebreid ingegaan.

Of dit de raadsleden nu wel over de streep zal trekken om voor contractverlenging te stemmen, zal blijken bij de behandeling van het raadsvoorstel in de raadscommissie vergadering Ruimte, Wonen en Natuur op dinsdag 10 september 2013.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS