Bijgewerkt: 8 december 2021

Amstelveense subsidie gaat naar commerciële vastgoedmakelaars

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
02-12-2018

Op 28 november 2018 heeft de commissie Burgers en Samenleving een lange vergadering gehad. Op de agenda stonden diverse startnotities, waaronder de startnotitie 'Werken aan een toegankelijk Amstelveen'. In het kader van het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking worden gemeenten verplicht om werk te maken van het bevorderen van de toegankelijkheid van hun stad. In de notitie wordt gesteld dat het benodigde subsidiebedrag verhoogd moet worden van 20.000 naar 50.000 euro.

De SP-Amstelveen heeft ter voorbereiding van het agendapunt navraag gedaan naar de besteding van het subsidiebedrag tot nu toe. We werden hierdoor onaangenaam verrast. Je zou verwachten dat gemeenschapsgeld wordt gebuikt om de openbare ruimte van de stad, zoals parken en bushaltes te verbeteren voor mensen met een beperking. Maar het Amstelveense subsidiegeld gaat naar vastgoedmakelaars, zoals de firma Netjes. Ook woningcorporatie Eigen Haard en Vereniging van Eigenaren (VVE’s) mogen rekenen op subsidie uit de toegankelijkheidspot. Voor deuropeners. Netjes en Eigen Haard hebben elk Ruim € 9000,- gekregen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marina Casadei raadslid van SP-Amstelveen spreekt tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 28 november 2018. Naast haar zit Wil Roode raadslid van de partij. In de achtergrond volgt Dick Loos burgerraadslid van PvdA-Amstelveen de toespraak


De SP-Amstelveen vindt het stuitend dat er subsidiegeld naar vastgoedondernemers en VVE’s gaat. Publiek geld bestemd voor het toegankelijk maken van de stad behoort niet te gaan naar vastgoedmakelaars of woningcorporaties om er elektrische deuropeners mee te financieren in hun nieuw te bouwen of te renoveren wooncomplexen. Deze zaken behoren zij gewoon met de hen beschikbare middelen te realiseren. Het bouwen van toegankelijke gebouwen is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het was het laatste agendapunt van de avond. Iedereen was moe en wilde naar huis. Misschien was dat de reden dat de SP-Amstelveen geen enkele bijval kreeg van de andere fracties. Sommige fracties, zoals GroenLinks, deden een dappere poging met suggesties te komen. De belangrijkste suggestie van de SP is te stoppen met het subsidiëren van commerciële vastgoedmakelaars en gemeenschapsgeld besteden aan het écht toegankelijk maken van de stad. De SP overweegt een motie hierover in te dienen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.