Bijgewerkt: 21 september 2021

Amstelveense zorginstellingen tekenen samenwerkingsovereenkomst dementie

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Zonnehuisgroep Amstelland
21-01-2010

Donderdagmiddag 28 januari 2010 tekenen de Amstelveense zorginstellingen in een samenwerkingsovereenkomst tot het realiseren van een goed werkende zorgketen dementie in de regio Amstelland en de Meerlanden. Hierdoor kan elke thuiswonende dementerende die dat wil op termijn een casemanager krijgen.

In Nederland stijgt het aantal mensen met dementie. Ongeveer 70% blijft thuis wonen. De staatsecretaris (VWS) en Alzheimer Nederland hebben opgeroepen tot aandacht voor deze doelgroep en als doel gesteld een casemanager voor iedere thuiswonende dementerende die dit wil.

Zonnehuisgroep Amstelland is in de regio Amstelland en de Meerlanden initiatiefnemer tot het realiseren van een samenhangend zorgaanbod voor mensen met dementie. Dit betekent samenwerking tussen de aanbieders en voor elke cliënt een casemanager die de cliënt en mantelzorger begeleidt van diagnose tot opname of overlijden.

Zonnehuisgroep Amstelland heeft voor dit drie jaar durende project (2009-2011) subsidie gekregen vanuit de innovatiegelden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het project start in de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel.

Het afgelopen jaar zijn alle in de keten betrokken partijen (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, huisartsen, welzijnsorganisaties en gemeenten) geïnterviewd over: hun rol in de keten, problemen en oplossingen, kansen en vormen, belangen, opbrengsten en bijdragen. De uitkomsten van de interviews resulteerden in een gezamenlijke ambitie en het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst door:

Zonnehuisgroep Amstelland 

Stichting Nieuw Vredeveld

Stichting Brentano Amstelveen

Amstelring OsiraGroep

Ziekenhuis Amstelland

VU Medisch Centrum, Alzheimer Centrum

GGZ inGeest

Vita Welzijn en Advies

Huisartsenvereniging Amstelland

Daarnaast participeren de volgende organisaties in het project:

Stichting Alzheimer Nederland, regio A&M, Welzijnsstichting Coherente, Stichting RKZorgcentra Meerlanden, Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 28 januari starten drie projectgroepen met de inhoudelijke uitwerking van de volgende thema’s:

Vroegsignalering

Diagnostiek

Casemanagement

Deze projectgroepen worden gevormd door een afvaardiging van de ketenpartners.

Dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen, die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens, (waaronder het geheugen), stemming en gedrag.

Dementie komt voor bij klinische syndromen, die veroorzaakt worden door verschillende hersenziekten. De specifieke kenmerken van de verschillende combinaties worden bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.