Bijgewerkt: 2 december 2023

Armoedebestrijding in Amstelveen met ervaringsdeskundigen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
29-02-2016

Op de raadsvergadering van 16 december 2015 heeft de SP-Amstelveen een motie ingediend, waarin werd voorgesteld om ervaringsdeskundigen in te zetten bij de bestrijding van armoede in de gemeente. In België wordt deze werkwijze al ruim 15 jaar met succes toegepast. Daar hebben de opgeleide ervaringsdeskundigen een betaalde baan gekregen bij gemeenten, of welzijnsinstellingen. Omdat zij zelf aan den lijve ondervonden hebben, hoe het is om buitengesloten te worden kunnen zij als geen ander mensen die op, of onder de armoedegrens leven motiveren en over de streep trekken.

De kloof tussen de belevingswereld van mensen in armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te maken hebben is groot en moeilijk overbrugbaar. Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede zorgen voor wederzijds begrip. Ze zijn dus eigenlijk de ontbrekende schakel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Marina Casadei gemeenteraadslid van SP-Amstelveen


Op de raadsvergadering van december vorig jaar bleek, dat de andere fracties wel positief tegenover het idee staan, maar zich eerst beter willen oriënteren. De motie is op hun verzoek ingetrokken, zodat zij meer tijd hiervoor hebben.

Op verzoek van de SP heeft op 24 februari 2016 de opleidingscoördinator een presentatie gegeven aan raadsleden van de commissie Burgers en Samenleving en aan enkele beleidsmedewerkers. De heer Harrie van Haaster heeft samen met een cursist die de pilot opleiding heeft gedaan verteld, wat de meerwaarde is van de ervaringsdeskundige bij het bestrijden van armoede. De raadsleden hadden veel vragen over met name de kosten en de plaatsen, waar geslaagden na hun opleiding aan het werk kunnen. De opleiding in Amsterdam wordt in september gestart. De SP hoopt, dat ook Amstelveen deelnemers kan afvaardigen aan deze opleiding.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.