Bijgewerkt: 2 december 2023

Axel Boomgaars van GroenLinks-Amstelveen over de nevenfuncties

Nieuws -> Politiek

Bron: Axel Boomgaars
07-10-2014

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen reageert, hoe er met nevenfuncties moet worden omgesprongen:

'Samen met bijna alle andere fractievoorzitters in de raad heb ik een reactie gegeven op de kritiek van oud-raadsleden op de nevenfunctie van onze burgemeester. Op de punten rondom, hoe er met nevenfuncties moet worden omgesprongen en in hoeverre de kleur van een dergelijke organisatie daarin een rol moet spelen ben ik het inhoudelijk eens met mijn collega’s.

Mijn stelling is echter wel, dat er niet niets aan de hand is en dat ik begrip heb voor diegenen die de wenkbrauwen fronsten, toen ze het nieuws hoorden. Hoe daarmee wat mij betreft moet worden omgegaan wil ik in dit aanvullend schrijven uitleggen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Twee fouten

Er zijn namelijk denk ik wel degelijk twee ongelukkige fouten gemaakt in dit proces. De eerste is het feit, dat vroegtijdig uitlekte, dat Van ’t Veld gevraagd was. Ze had haar functie nog niet geaccepteerd, maar doordat het al rondzong, voordat ze het aan de raad had voorgelegd is ze de regie over het proces in het begin kwijtgeraakt. Daar kan ze zelf niks aan doen, maar het is wel slordig.

De tweede is de verklaring die ze achteraf gaf over haar nevenfunctie, waarbij ze zegt “een bijdrage te [willen] leveren aan een journalistieke benadering, die politiek en bestuur meer toegankelijk en transparant maakt.” Die zin wekt de suggestie, dat ze zich in haar nieuwe functie inhoudelijk zou gaan bemoeien met het journalistieke werk van WNL, wat nu juist niet de bedoeling is. Dat is haar wel aan te rekenen, dat is onhandig, maar stelt haar onafhankelijkheid wat mij betreft nog niet ter discussie.

Zichzelf waarmakende voorspellingen

Voor mij is er op de inhoud geen twijfel over de onafhankelijkheid van de burgemeester. Maar in de gemeentewet staat nog een punt, het vertrouwen in de onafhankelijkheid, de beeldvorming dus. Dat beeld bepaal ik niet alleen. De SP trad na de bespreking in het presidium bijvoorbeeld met een ronkend persbericht naar buiten, waar de Telegraaf wat van kan leren qua chocoladeletters: onnodig en onwenselijk! Wat volgde, waren verschillende artikelen, columns en commentaren, waarin de positie van de burgemeester besproken werd. De laatste episode is die van oud-raadsleden en -wethouders, ook van mijn partij, die kritiek leveren.

En ziedaar, niet onbegrijpelijk roept het bij Amstelveners vragen op, hoe dat dan precies zit met die onafhankelijkheid als je bij een omroep ‘aan de slag gaat’. Ik snap, dat dat contra intuïtief aan kan voelen, maar dat maakt het nog niet verkeerd. Een functie in de Raad van Toezicht is echt anders, procedureler, dan inhoudelijke inmenging en moet wat mij betreft dus kunnen, of die omroep nu WNL of VARA heet. Echter, door wel steeds over de positie van de burgemeester te discussiëren, wordt iets wat voorheen bij weinigen in twijfel werd getrokken nu door meerderen bediscussieerd, is de burgemeester wel onafhankelijk? Dan kan ik niet om de conclusie heen, dat het beeld en dus het vertrouwen over de onafhankelijkheid wel een kras heeft opgelopen.

Niet, omdat dat inherent was aan de functie die Van ’t Veld heeft aangenomen, maar wel omdat de SP een sneeuwbal op gang heeft doen brengen, door het voor eigen politiek gewin onder valse voorwendselen voeden van politiek cynisme. Dat reken ik die partij ook aan. Je kan het er namelijk niet mee eens zijn, maar doelbewust met grote woorden de pers zoeken is over de rug van de integriteit van je burgemeester willen scoren. Dat hoort wat mij betreft niet. En iedere keer als die discussie opgerakeld wordt, kan dat beeld verder vertroebelen. Daarom bleef ik als fractievoorzitter stil, omdat ik niet wilde, dat de voorspelling rondom de beeldvorming zichzelf waar ging maken, en daarom is dit ook de enige reactie die ik wil geven.

Dat neemt echter niet weg, het krasje rondom het vertrouwen is nu wel ontstaan en dat maakt het voor mij als fractievoorzitter wel een worsteling: ik twijfel niet aan de onafhankelijkheid, maar als een heleboel anderen dat wel doen, ook al is dat volgens mij op verkeerde gronden, zit je wel met verkeerde beeldvorming. En dan kan ze twee dingen kiezen: de functie opgeven, daarmee criticasters gelijk geven, of inhoudelijk bij haar punt blijven, de kritiek trotseren, de functie houden en weer werken aan vertrouwen.
De burgemeester kiest het laatste, en daar heb ik respect voor. Zij zal misschien iets meer haar best moeten doen om het krasje te repareren, degenen die de kras veroorzaken/zien moeten anderzijds open staan voor haar weerwoord. Dan kom je er samen uit.

Mijn slotsom is, dat ik het volle vertrouwen in de burgemeester houd. Het is een wat vervelende start op deze manier, zeker ook voor haar. Nog maar kort geleden heb ik als lid van de vertrouwenscommissie echter met alle andere fractievoorzitters (ook die van de SP) de burgemeester unaniem voorgedragen. Toen, en nu, heb ik er alle vertrouwen in, dat zij zich honderd procent voor Amstelveen in zal zetten, boven de partijen staat, en er voor álle Amstelveners is. Zij verdient een eerlijke kans, ik blijf achter haar staan, en wat mij betreft is de discussie over de nevenfunctie hiermee klaar.'


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.