Bijgewerkt: 28 juni 2022

B en W neemt de gemeenteraad niet serieus bij IT crisis volgens GL

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
30-04-2018

Het is weer crisis bij de gemeentelijke IT in Amstelveen. Dit keer blijkt dat de hardware al een tijd niet goed werkt en in feite op instorten staat. Het college van Burgemeester en Wethouders komt pal na de verkiezingen met dit slechte nieuws en vraagt de gemeenteraad nu met spoed om 2,8 miljoen euro extra, later dit jaar is minimaal nog eens 4 miljoen nodig. Interim burgemeester Bas Eenhoorn heeft de politieke verantwoordelijkheid op zich genomen en er mee ingestemd dat het geld al wordt besteed voordat de raad het voorstel heeft goedgekeurd. GroenLinks-Amstelveen vindt de gang van zaken niet acceptabel en wil een audit op de aansturing van de gemeentelijke IT.

Voor de zoveelste keer in de afgelopen drie jaar is het crisis bij de gemeentelijke IT. De systemen draaien traag en liggen soms plat, zodat afdelingen slecht of niet kunnen werken. Incidenteel zijn medewerkers zelfs naar huis gestuurd. De gemeentelijke kantoorautomatisering blijkt te draaien op een centrale server die uiterlijk 1 juli 2018 vervangen moet zijn om nog grotere problemen te voorkomen. Het college van B en W vraagt de raad nu met spoed om 2,8 miljoen euro extra om de hardware zo snel mogelijk te vervangen. Dat had al jaren eerder moeten gebeuren, maar het college heeft noodzakelijke investeringen voor zich uit geschoven en mooi weer gespeeld met het geld dat geïnvesteerd had moeten worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks heeft bij eerdere IT crises steeds aangedrongen op betere aansturing en sneller informeren van de raad. GroenLinks fractievoorzitter Martin Kortekaas vindt dat B en W de raad niet serieus neemt: 'Wij kunnen niet anders dan concluderen dat het slechte nieuws van deze IT hardware crisis over de verkiezingen heen is getild is en vinden dit niet acceptabel.' Dat de gemeentelijke hardware op instorten staat, was bij de gemeente al eerder bekend, in oktober vorig jaar is er al een rapport over opgesteld, maar de raad is pas na de verkiezingen geïnformeerd. GroenLinks vindt dat het raadsvoorstel, waar B en W nu mee komt desondanks wel haastwerk lijkt, met name financieel. De raad wacht nog steeds op een nieuwe versie, die pal voor de behandeling in de raadscommissie door B en W is aangekondigd. In die nieuwe versie wordt de raad gevraagd om het geld niet op de normale manier te betalen, maar voor te schieten, waarna het de komende jaren uit de pot vervangingsinvesteringen wordt terugbetaald.

Deze truc is nodig om Aalsmeer mee te laten betalen aan de vervanging van de hardware. Bij de behandeling in de raadscommissie vorige week moest het college hoe dan ook toegeven dat een deel van het geld al is uitgegeven om nieuwe computers van te kopen, die zelfs voor een deel al zijn geïnstalleerd. 'De gemeenteraad heeft het budgetrecht. Het kan niet zo zijn dat B en W de extra 2,8 miljoen al uitgeeft voordat de raad dit heeft goedgekeurd' - aldus Kortekaas.

GroenLinks-Amstelveen wil de gevraagde miljoenen alleen beschikbaar stellen als er een audit op de aansturing van de IT functie bij de gemeente komt. Met aandacht voor zowel de ambtelijke aansturing, de politieke rol van B en W en de gewenste rol van de gemeenteraad. Ook veel andere partijen in de raad willen een onderzoek naar de IT crisis. De gemeenteraad zal in de volgende raadsvergadering op 16 mei beslissen welke vorm dat onderzoek moet krijgen. GroenLinks nodigt alle inwoners die hierover willen meepraten uit op de maandelijkse borrel van de partij. Aanstaande donderdag 3 mei 2018 is die borrel van 19.00 tot 21.00 uur in P60 Café.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.