Bijgewerkt: 16 augustus 2022

BBA: 'Gemeente moet burgers serieus nemen'

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
04-01-2010

De gemeente moet burgers serieus nemen als ze hun mening vraagt, zo is de mening van BBA. Uit een rapport dat door I&O Research is gemaakt over de manier waarop het College van Burgemeester en Wethouders omgaat met de inbreng van burgers, blijkt dat er keihard geoordeeld wordt  over de manier waarop dat gaat.

De gemeente houdt veel te weinig rekening met participatie en laat betrokkenen te laat hun inbreng geven. Ook bestaat er een verschil van invulling tussen ambtenaren en is er sprake van een vertrouwensbreuk tussen wijkplatforms en de gemeente. Dit zijn de harde conclusies die het evaluatierapport dat het College van B en W naar de raad heeft gestuurd, aangeeft.

de Jong Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

David de Jong raadslid voor BBA


"Het College van Burgemeester en Wethouders lijkt de conclusies in haar reactie te bagatelliseren, door bijvoorbeeld aan de structuur weinig te veranderen. Het inhuren van een externe deskundige om op één lijn te komen met wijkplatforms, is vreemd," aldus David de Jong, raadslid voor BBA.

"Het College van Burgemeester en Wethouders moet zelf in staat zijn om goed met wijkplatforms om te gaan. Het op de lange baan schuiven van oplossingen door via een notitie aan te kondigen allerlei nieuwe plannen te maken, is niet de juiste weg", aldus De Jong.

BBA wil hierover de discussie aangaan in de komende commissievergaderingen en heeft hiertoe een onderwerpsvoorstel ingediend. Doel is dat de gemeente werk maakt van participatie, burgers serieuzer neemt en op een goede en professionele wijze de dialoog met Amstelveners blijft aangaan.

"Het door dit College van B en W ingezette beleid, blijkt daar, gezien het evaluatierapport onvoldoende in te slagen. Juist BBA vindt inspraak en participatie van belang. Participatie is één van de kernpunten in haar verkiezingsprogramma. Zonder draagvlak mag je geen plannen doorvoeren. Als je het evaluatierapport van I&O Research leest is er nog heel veel werk te verzetten," zo concludeert De Jong.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.