Bijgewerkt: 3 december 2021

BBA: 'Zijn uw wensen het geld waard?

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
19-10-2010

BBA (Burgerbelangen Amstelveen) heeft altijd gewaarschuwd voor de ondoordachte uitgaven, die in het verleden zijn gedaan of toegezegd. Denk aan bijvoorbeeld onderwijsgebouwen, de wijkcentrumplannen ('MFA'), maar ook aan de Amstelveenlijn (Noord/Zuidlijn), een nieuw Openbaar Vervoersknooppunt en de dekking voor de 100 miljoen euro voor de ondertunneling van de snelweg A9.

Al deze zaken hebben er voor gezorgd en zullen er voor zorgen dat Amstelveen aardig in het rood komt te staan. Het is van cruciaal belang, dat Amstelveen zijn financiën goed op orde brengt, nu en voor de toekomst. Juist daarom is goed begroten goed van belang.

Roos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Linda Roos, fractievoorzitter van BBA in de raadzaal


Dat vraagt van iedere inwoner in Amstelveen een andere manier van denken. Bij elke wens die Amstelveners hebben is de kernvraag: bent u bereid daar voor te betalen. Vuil op straat gooien kost geld, rode fietspaden in plaats van asfaltkleur-fietspaden kost extra geld, overal drempels kost extra geld, elke hobbeltje in de straat glad maken, kost geld. Het gaat om de afweging, of al die op zich sympathieke voorzieningen u extra geld mogen kosten.

Als de Amstelveners niet gezamenlijk de schouders er onderzetten, dan zal het moeilijk worden om het huidige niveau hoe dan ook in de toekomst te behouden. Het is helaas niet meer mogelijk om elke organisatie (clubs, verenigingen, instellingen, e.d.) een eigen onderkomen te (blijven) geven.

Er zal meer moeten worden samengewerkt en organisaties zouden meer samen van gebouwen gebruik kunnen maken. Elk dubbeltje moet twee keer worden omgedraaid, voordat dit wordt uitgegeven. Dit uitgangspunt moet het startpunt zijn voor de Amstelveners om lang te blijven genieten van deze mooie gemeente.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS