Bijgewerkt: 2 december 2023

BBA blij met 400.000 euro extra voor de breedtesport

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
28-06-2010

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is verheugd over 400.000 euro jaarlijks extra voor de breedtesport. Hiermee kunnen sportverenigingen nog nadrukkelijker hun vitale rol blijven spelen in Amstelveen. BBA is van mening dat sport en recreatie essentieel zijn voor Amstelveners: jong en oud.

Breedtesport is belangrijk voor de gezondheid en onderlinge samenhang in Amstelveen. Daarmee wordt de leefbaarheid van Amstelveen bevorderd. De kadernota die de hoofdlijnen voor de plannen van Amstelveen voor 2011 uiteenzet, geeft de sport de ruimte die het verdient. Zo blijft deze bereikbaar voor alle Amstelveners. Dat is juist hetgeen BBA in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen.

De kadernota is naar het idee van BBA de eerste aanzet om noodzakelijk en stevig in te grijpen in de gemeentelijke uitgaves. Naast sport, worden voorzieningen voor minima en zorgbehoevenden ontzien. In het najaar wordt duidelijk welke definitieve keuzes uiteindelijk gemaakt zullen worden, waarbij BBA er op zal letten dat haar kernpunten goed tot hun recht blijven komen en burgers betrokken zijn bij die keuze.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.