Bijgewerkt: 28 november 2021

BBA en GL vragen ivm Stadshart

Nieuws -> Politiek

Bron: Sander Mager
02-08-2010

De brief, die fractievoorzitter Linda Roos van Burgerbelangen Amstelveen en Sander Mager fractievoorzitter van GroenLinks gestuurd hebben aan het College van B en W om zo spoedig mogelijk de gemeenteraad te informeren over de plannen van Unibail-Rodamco met het Stadshart.

Aan het College van B en W

Amstelveen, 1 augustus 2010,

Geacht College,

De afgelopen weken is steeds meer onrust ontstaan over de vermeende plannen van Unibail-Rodamco met betrekking tot het Stadshart. Tot op heden heeft u de vragen van D66 dd 28 juni over dit onderwerp nog niet beantwoord.

Recente publicaties in het Amstelveens Nieuwsblad over verbouwingsplannen, gebaseerd op een niet-openbaar rapport van UR, en berichtgeving o.a. van Detailhandel Nederland over de opzegging van de huurovereenkomsten met 31 winkeliers zijn voor ons aanleiding u nu om spoed te manen en de gemeenteraad onverwijld te informeren over deze (mogelijke) ontwikkelingen.

Onze fracties zijn van mening, dat de plannen van Unibail-Rodamco zowel voor winkeliers als voor bezoekers van het Stadshart grote gevolgen kunnen hebben. We kunnen ons niet voorstellen, dat u als College niet gekend bent in deze plannen. Bij een dergelijk verstrekkend plan hoort in onze ogen ook de gemeenteraad betrokken te worden.

Wij rekenen erop, dat u ons op zo kort mogelijke termijn informeert over de plannen van Unibail-Rodamco met het Stadshart. Mocht u zelf niet over die informatie beschikken, zoals het rapport waar het Amstelveens Nieuwsblad over beschikt, dan verzoeken wij u er bij Unibail-Rodamco op aan te dringen dat zij de gemeenteraad rechtstreeks, volledig en met spoed informeren.

Met vriendelijke groet,

Sander Mager fractievoorzitter GroenLinks en Linda Roos fractievoorzitter Burgerbelangen AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS