Bijgewerkt: 7 december 2021

BBA en PvdA-Amstelveen willen strijden tegen ondermijning

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
03-12-2018

Tijdens de behandeling van het Regionaal Veiligheidsplan in de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) op 29 november 2018 heeft Ewa Petiet, namens Burgerbelangen Amstelveen (bbA), gevraagd om een plan van aanpak om de inwoners van Amstelveen te wijzen op de gevaren van ondermijning en hoe die te herkennen zijn. Ondermijning wordt de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld genoemd. Daarvoor had Esther Veenboer van de PvdA ook al op de gevaren van ondermijning gewezen, waardoor de twee partijen elkaar vonden in een verzoek aan de gemeente om een plan van aanpak, gericht op het informeren van Amstelveners, over de gevaren van ondermijning. Dit omdat, zoals Esther Veenboer het uitdrukt: 'Ondermijning gaat over zeer ontwrichtende activiteiten, die de bestaanszekerheid en veiligheid van onze inwoners aantasten en dat moet zo spoedig mogelijk stoppen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Esther Veenboer fractievoorzitter van de PvdA-Amstelveen tijdens de commissievergadering ABM op 29 november 2018


Beide woordvoerders wezen op een interview in De Volkskrant met de burgemeester van Maastricht, mevrouw Annemarie Penn-te Strake. Zij noemde ondermijning het sluipend bederf van onze rechtsstaat. Het is volgens haar de hoogste tijd de oorlog te verklaren aan de Al Capones van deze tijd. Daarbij is hulp van het publiek en de gemeenten onmisbaar, vindt de Maastrichtse burgemeester: 'Nu is de regio aan zet, want daar ligt het front. We moeten de regionale krachten mobiliseren en daar hoort de kracht van het publiek en de lokale politiek bij.'

Zichtbaarheid. De burgemeester vindt dat de gemeenten meer moeten doen aan zichtbaarheid en aan bewustwording van het probleem. Ook burgemeester Bas Eenhoorn heeft meermalen gewaarschuwd voor het gevaar van ondermijnen in Amstelveen. Voor de bestrijding van het probleem heeft minister Grapperhaus 100 miljoen euro extra uitgetrokken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Ewa Petiet van de BBA tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 28 november 2018


Voor Ewa  Petiet was dat een reden om er ook op in te haken. 'Amstelveen ontkomt niet aan het gevaar van ondermijning. We hebben in het Regionaal Veiligheidsplan kunnen lezen dat de ondermijning in onze regio vooral voortkomt uit de drugshandel en in het bijzonder de cocaïnehandel. Dat gaat gepaard met soms grof geweld en dat heeft een grote impact op onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat ondermijning is en dat zij hierin een signalerende rol naar de gemeente toe kunnen hebben. Bijvoorbeeld als ze zien of vermoeden dat op zolders of in schuren in de buurt wiet wordt geteeld.'

Vuist maken. Esther Veenboer voegt daaraan toe: 'We moeten een vuist maken tegen deze activiteiten en dit bij uitstek in regionaal verband doen. De fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam stelde vorige week voor om een top-100-aanpak te ontwikkelen om de strijd tegen ondermijning aan te gaan. Amstelveen is geen eiland en daarom is een aanpak tegen ondermijning in regionaal verband heel verstandig. De PvdA-Amstelveen wil graag kijken hoe we ons succesvol kunnen aansluiten bij de aanpak van Amsterdam. Ook hier pleit ik voor een top-100, waarop activiteiten, personen, organisaties en bedrijven komen te staan die de maatschappij ondermijnen. Dat verhoogt de effectiviteit van de aanpak.' BBA en PvdA-Amstelveen zullen bij de komende raadsvergadering op 12 december 2018 een motie hierover indienen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.