Bijgewerkt: 20 april 2024

BBA: goed politiek seizoen!

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
25-08-2008

BBA heeft de afgelopen periode een goed politiek seizoen achter de rug. De lokale partij levert helaas geen wethouders, maar vanuit een stevige maar constructieve oppositierol weet BBA als lokale politieke partij op een goede manier het verschil te maken binnen én buiten de gemeenteraad.

Het afgelopen jaar heeft BBA zich hard gemaakt voor een flink aantal zaken die Amstelveners direct raken. Zo was BBA de enige partij die eind juni een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting van 5 % tegen wilde houden. Het uitgeven van geld voor niet noodzakelijke zaken en daardoor het verhogen van lasten van burgers, is zeker niet het idee van BBA. Voorbeeld is de veel te dure verbouwing van de begane grond van het raadhuis die nu in gang is gezet, terwijl die enkele jaren geleden ook al was verbouwd.

Bij het Openbaar Vervoer ziet BBA met veel voldoening dat tramlijn 5 is behouden. De daarvoor noodzakelijke omlegging is gerealiseerd zonder noemenswaardige problemen. De omlegging en daarmee het behoud van lijn 5 is vooral dankzij BBA met succes tot stand gekomen. Ook is een verbeterde dienstregeling inclusief nachtlijnen gekomen. In de nu te voeren discussies over het Openbaar Vervoer van de toekomst zet BBA - ook in de Stadsregio Amsterdam – zich volop in voor goed Amstelveens Openbaar Vervoer.

BBA Amstelveen
(BBA - 2008)

Het logo van Burgerbelangen Amstelveen


Naar aanleiding van de fikse verhoging van de kabeltarieven wist BBA samen met bijna de hele oppositie een flink aantal noten te kraken. Ingezet nalatig beleid van Burgemeester & Wethouders waren immers de reden van die tariefstijgingen.

Voor het buurtwerk, het jongerenwerk en ander welzijnswerk ging BBA als enige partij voor waar voor uw (Amstelveense) belastinggeld. Dit is nu helaas onvoldoende het geval. Helaas hadden de andere partijen een iets andere mening over een ingediend BBA-voorstel. Als het aan BBA ligt, worden hier voortaan heldere afrekenbare doelstellingen neergelegd en het geld niet automatisch aan één instelling gegund. Met name het oplossen van overlast van bepaalde groepen jongeren en het niet altijd goed functioneren van jongerenwerk in het afgelopen jaar, hebben de continue aandacht van BBA.

Ook veiligheid staat hoog op de agenda bij BBA. Niet de laissez-faire houding bij criminaliteit, maar duidelijk grenzen durven stellen. Gelukkig ziet BBA zich hierin gesterkt door vele partijen. BBA blijft hameren op een goede communicatie naar burgers toe. Burgers moeten kunnen zien wat volksvertegenwoordigers doen en namens hun verkondigen.

Een professionele live-uitzending van de raadsvergaderingen was voor vele andere politieke partijen misschien een brug te ver, in andere gemeenten is dat de gewoonste zaak van de wereld. BBA probeert waar zij kan de bezorging van de lokale nieuws/weekbladen te laten verbeteren, omdat het van essentieel belang is dat burgers op de hoogte zijn van gebeurtenissen in Amstelveen.

BBA heeft ook aandacht gevraagd voor de situatie bij de scholen. Om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor kwalitatief onderwijs dat een essentiële overheidstaak is, pleit BBA vooral voor kleinschaligheid en voor het in eigen beheer houden van openbare scholen.

Ten aanzien van het sociale en zorgbeleid heeft BBA met name voor de menselijke kant aandacht gevraagd. Oftewel: behandel mensen als mensen en niet als nummers! Met begrijpelijke taal en met heldere antwoorden op vragen. Soms worden mensen nog wel eens iets te afstandelijk en bijzonder bureaucratisch behandeld. BBA komt in die gevallen op voor de burgers.

Tenslotte heeft BBA de nodige aandacht gevraagd en gekregen voor het groen. Niet alleen heeft zij voorstellen gesteund die het groene karakter van Amstelveen omarmen, ook heeft ze een duidelijk statement gemaakt aangaande het Amsterdamse Bos. Hiervoor geldt dat juist de Amstelveense kaders met het bestemmingsplan van een groen bos moeten gelden.

BBA gaat de komende tijd door op de ingeslagen weg. Met aandacht voor de A9-plannen, de financiering daarvan, het realiteitsgehalte en vinger aan de pols houdend. En blijvende aandacht voor het groen, het openbaar vervoer, de wegen, het sociale beleid, onderwijs, zorg, politie, veiligheid, cultuur, ondernemen, voorlichting en democratisering. Dit doet BBA niet voor haarzelf.

Dit doet BBA uitsluitend voor de Amstelveners.

Burgerbelangen Amstelveen

BBA (Burgerbelangen Amstelveen) is sinds 1994 de eerste en enige echte lokale partij van Amstelveen, die opkomt voor de lokale belangen van burgers in Amstelveen, zonder dat zij een binding heeft met een nationaal politieke partij in Den Haag. Burgerbelangen Amstelveen is een partij van en voor Amstelveners, kortom: Dichtbij!

BBA heeft 5 zetels (van de 35) in de Amstelveense gemeenteraad. Meer informatie over BBA is te vinden op de website www.amstelveenkiest.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.