Bijgewerkt: 4 maart 2024

BBA huishoudboekje op orde, ook veel bereikt

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
15-02-2012

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 kreeg Amstelveen een college, dat steunde op de kleinst mogelijke meerderheid in de raad en dat op het oog een confessioneel-rechtse signatuur draagt met partijen als VVD, CDA, ChristenUnie, BBA en OCA.

De links-liberale partijen (D66, GroenLinks, PvdA, SP) werden veroordeeld tot de oppositie. In een serie vraagt het Amstelveens Nieuwsblad een aantal hoofdrolspelers van destijds terug te blikken. Deze week BBA'er Linda Roos.

roos  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen


De formatie'10 (7)

'D66 startte de onderhandelingen en verschillende partijen kregen een uitnodiging om te komen praten. BBA niet. Daaruit bleek duidelijk, dat D66 niet met ons wilde besturen. D66 kwam er niet uit om een college te vormen, wat hoofdzakelijke kwam, omdat de manoeuvreerruimte beperkt werd door de afspraken die de partij had gemaakt met GroenLinks en PvdA.

De democraten droegen het stokje over aan de grootste partij de VVD.' 'De liberalen namen het initiatief en gingen uit van wat belangrijk is voor Amstelveen. Hoe kan je de kwaliteit van deze stad bewaren en misschien nog versterken? Alle partijen werden uitgenodigd hun inbreng te leveren, geen partij werd uitgezonderd. Dit was voor ons de basis om na 16 jaar oppositie te proberen deel te gaan uitmaken van het college van B en W. Zeker na al die jaren van ervaring.'

'Het ging ons niet om het pluche, maar om onze doelen nu eens tot uitvoering te brengen. Doelen die gericht zijn op Amstelveen. Daarbij hebben wij als enige lokale partij het voordeel niet afhankelijk te zijn van landelijke dogma's en richtlijnen. We realiseerden ons, dat door de noodzakelijke bezuinigingen er de komende bestuursperiode weinig ruimte zou zijn voor nieuwe dingen.'

'De onderhandelingen verliepen zeer plezierig; alle partijen stonden open voor elkaars wensen. Het was duidelijk, dat vijf partij en het goed met elkaar konden vinden. Er werd een aantal afspraken op hoofdlijnen gemaakt. Toen wij ons daarin konden vinden, konden we de volgende stap zetten. Door de plezierige en respectvolle houding onderling was het niet moeilijk om tot een gezamenlijk stuk te komen: het collegeprogramma'.

'Deze plezierige en respectvolle houding is ook terug te vinden in dit college. Burgerbelangen Amstelveen (BBA) kon dan ook een wethouder leveren die een groot aantal beleidsterreinen onder zijn beheer zou krijgen. Verkeer, ruimtelijke ordening, sport, groen, cultuur en fysieke infra.'

'Wij wilden - en willen uiteraard nog steeds - een goed beleid, waardoor ook voor de toekomst de huidige kernwaarden van onze gemeente overeind zouden blijven. Ook als we geen geld meer ontvangen uit grondopbrengsten. Dat is een hele klus voor dit college en dus ook voor onze wethouder.'

'Helaas is er in het verleden veel te ruimhartig met geld om gegaan. Denk o.a. aan de kabelgelden. Als we deze gelden niet hadden uitgedeeld, zouden we nu minder problemen hebben en minder pijnlijk beslissingen moeten nemen als gevolg van de huidige noodzakelijke bezuinigingen.'

'Dat houdt ook in, dat er geen zaken meer worden vooruitgeschoven, zoals in het verleden, maar worden opgelost. Zoals parkeren, Cardanus, financiering van de schoolgebouwen, A9, Amstelveen College, groene long, verdichting denk aan Maritsa, de sociale woningbouw, meer woningen toewijzen aan Amstelveners en vooral de breedtesport.

We hebben nu een landijsbaan, genoeg kunstgrasvelden en voldoende indoor sportaccommodaties, zelfs voor de biljarters is een oplossing gevonden. Maar het huishoudboekje moet op orde zijn en dat kan, terwijl tegelijkertijd de huidige kernwaarden van onze gemeente behouden blijven: leefbaar, veilig en daarnaast duurzaam, betrokken, ondernemend en gastvrij.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.