Bijgewerkt: 4 december 2021

BBA is blij met ontwikkelingen rondom Art Factory

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
13-12-2011

BBA (Burgerbelangen Amstelveen) is blij, dat het College van B en W werk maakt van het idee van een kunst-broedplaats en al op zoek is naar een geschikte locatie. Een Art Factory is een broedplek, waar naast kunstenaars ook creatieve en culturele ondernemers kunnen worden gehuisvest. Op een dergelijke locatie kunnen ook cultureel-recreactieve activiteiten en tentoonstellingen worden georganiseerd. 

BBA heeft het idee van een kunst-broedplaats, oftewel een ‘art factory’ in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Uit de inspraakreacties van het atelierbeleid blijkt dat hier behoefte aan is.

“Met het hernieuwde atelierbeleid wordt recht gedaan aan het blijven bieden van plekken voor kunstenaars. Zowel bestaand als nieuw talent blijft een plek in Amstelveen houden, ondanks dat er toch een bezuinigingslag gemaakt moet worden,” aldus David de Jong, gemeenteraadslid voor BBA.

“De nieuwe kunstbroedplaats die vooral een plek moet worden voor en van kunstenaars en andere creatieven zullen daar een mooie aanvulling op kunnen vormen. We kijken komend jaar uit naar de concrete plannen hiervoor”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.