Bijgewerkt: 15 juni 2024

BBA is blij met verzekeren openbare karakter Amstelveen College

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
04-09-2012

BBA is blij met het voorstel om het openbare karakter van Amstelveen College (de school voor openbaar voortgezet onderwijs) te verzekeren. In 2010 besloot de gemeenteraad een dusdanige formulering te kiezen voor het openbare onderwijs, waarbij Amstelveen College zou moeten bijdragen aan de 'volle rijping van de eigen levensbeschouwing'.

de jong Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com collectie - 2012)

David de Jong, raadslid van BBA


De Medezegenschapsraad van Amstelveen College kaartte - net als BBA in 2010 - deze omissie aan nadat bij openbare hogescholen leerlingen eigen gebedsruimtes eisten. Terecht wil Amstelveen College als openbare school dergelijke claims voorkomen.

BBA diende in februari 2010 een amendement in - die het toen helaas niet haalde - om het openbare karakter te verzekeren. BBA is aldus tevreden, dat het College van B en W nu voorstelt om te kiezen voor de (wettelijke) juiste bepaling van het openbaar onderwijs.

En dat betekent dus, dat aan alle levensbeschouwingen en maatschappelijke waarden aandacht wordt geschonken, zonder er een te bevoordelen boven een ander. BBA is van mening, dat een openbare school een plek is, waar iedereen zich moet kunnen thuis voelen zonder, dat er bepaalde religies worden gestimuleerd; met dit voorstel wordt dat gegarandeerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.