Bijgewerkt: 2 december 2023

BBA levert voor het eerst een wethouder

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
03-05-2010


Voor het eerst in de geschiedenis heeft Amstelveen een wethouder van een lokale partij. John Levie is afgelopen woensdag 28 april 2010 door de gemeenteraad gekozen als wethouder voor BBA. De BBA-wethouder Levie is tevens tweede loco-burgemeester. John Levie zal zich de komende periode bezig houden met Verkeer en Vervoer,  Ruimtelijke Ordening,  Sport en Recreatie, Groen en Reiniging, Fysieke Infrastructuur waaronder wegen en riolering en Cultuur en Media.

Levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

John Levie is de eerste wethouder van Burgerbelangen Amstelveen sinds de partij bestaat


BBA neemt hiermee haar verantwoordelijkheid als nieuwe collegepartij en kan daarmee voor de burger meer betekenen.  BBA is verheugd dat samen met de VVD, CDA, CU en OCA te doen. Juist omdat het voor Amstelveen een financieel moeilijke tijd wordt, vindt BBA het van belang om de uitdagingen waar Amstelveen voor staat samen met de gehele raad aan te gaan.

“Wij wilden bij College-vorming vier wethouders en geen vijf. Daarmee heeft de nieuwe coalitie een eerste goede voorbeeld gegeven. Voor ons is het van belang om met de hele raad goed samen te werken, opdat een zo groot mogelijk draagvlak voor ingrijpende beslissingen wordt verkregen. Essentieel is om dat met een zo maximaal mogelijke inbreng van en dialoog met burgers en bedrijven te doen”  aldus fractievoorzitter Linda Roos.

BBA is blij met de manier waarop in het collegeprogramma aandacht is voor doorstroming in de sociale woningbouw, openbaar groen behouden blijft en binnen het sportbeleid breedtesport weer centraal staat. “Dit alles met realistische projecten en een sluitende begroting en, nog belangrijker, met zo laag mogelijke lasten en dat alles zonder een netto OZB stijging,” benadrukt Linda Roos enthousiast.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.