Bijgewerkt: 4 december 2021

BBA: meer betrokkenheid gemeenteraad bij openbaar basisonderwijs

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA-Amstelveen
28-11-2011

BBA wil, dat de gemeenteraad op hoofdlijnen betrokken en aanspreekbaar blijft bij het openbaar basisonderwijs. Hier hoort ook zeggenschap over de financiën van de openbare basisschool-stichting Amstelwijs bij.

Het College van B en W heeft voorgesteld dit weg te delegeren met de invoering van een nieuw bestuursmodel. BBA zal bij de behandeling hiervan een voorstel indienen om deze bevoegdheid middels een (statutaire) instemmingbevoegdheid te behouden. 

de jong Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

David de Jong, raadslid van BBA


“Blijvende betrokkenheid van de gemeenteraad met het openbaar basisonderwijs is gewenst. Het goed functioneren van het openbaar onderwijs is van groot belang voor de gemeente Amstelveen; daar heeft de gemeente een belangrijke rol in. De maatschappelijke binding met de volksvertegenwoordiging onderstreept die,” aldus BBA-raadslid David de Jong.

De financiële situatie bij de openbare basis-schoolstichting heeft de afgelopen jaren de nodige zorgen gebaard. Gebleken is, dat de gemeente middels de gemeenteraadsbevoegdheid vinger aan de pols kon houden toen het nodig was. Het voorkwam dat de gemeente financieel zou moeten bijpassen. Mede daardoor en het proces, dat de wethouder Onderwijs dankzij de raadsbevoegdheid heeft, is Amstelwijs terug op de goede weg. Bij die goede weg hoort naar het idee van BBA een goed controlemechanisme met een instemmende rol van de gemeenteraad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.