Bijgewerkt: 2 december 2021

BBA motie: de A9 weg van de straat

Nieuws -> Politiek

Bron: Burger Belangen Amstelveen
05-11-2013

De volgende motie dient Burger Belangen Amstelveen in bij de begrotingsbehandeling op 6 november 2013. Zoals het er nu uit ziet wordt deze raadsbreed ingediend.

Vriendelijke groet Linda Roos

roos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Linda Roos, raadslid van BBA


N.a.v. de bespreking Raadvoorstel nummer 69, wijziging overeenkomst stroomlijn alternatief plan studie Schiphol- Amsterdam – Almere, met bijstelling van de gemeentelijke bijdrage aan de te wijzigen inpassing van de te verbreden Rijksweg A9

De raad van de gemeente Amstelveen, in vergadering bijeen op woensdag 6 november 2013

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat,

Ingevolge de overeenkomst wijziging de gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen euro wordt vervangen door een bijdrage van 40 miljoen euro. Als gevolg hiervan de ondertunneling wordt vervangen door een kort tracé met overkapping in het Oude Dorp en verdere uitvoering d.m.v. verbreding en verdieping van de A9.

In de nieuwe situatie ter hoogte van de Van Hallweg door verbreding en verdieping de bebouwing t.a.v. de geluids- en zicht-grens circa 12 meter  naar de bebouwing toekomt. Een open verbinding ontstaat op het deel van de toerit.

Met de nieuwe situatie t.o.v. de huidige situatie en de oorspronkelijke tunnelplanning voor de bewoners in een deel van de Van Hallweg een sterk afnemende zicht- en groengrens ontstaat.

Verzoekt het College van B en W

Bij de onderhandelingen over de uitvoering van het ontwerp tracébesluit, te willen onderzoeken de mogelijkheid om de A9 op het deel Van Hallweg in zuidelijke richting op te schuiven, mede te betrekken de noodzaak tot een redelijke afstand van de bewoning en de A9 inclusief behoud van zichtlijnen en groenvoorziening en indien opschuiven niet mogelijk is te bevorderen, dat met de bewoners van het betreffende gedeelte van de Van Hallweg naar een passende oplossing voor de als gevolg van de nieuwe invulling gerezen problemen wordt gezocht.

En gaat over tot de orde van de dag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS