Bijgewerkt: 16 augustus 2022

BBA: 'subsidiebeleid gemeente nog steeds niet in orde'

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
31-01-2010

Het gemeentelijk subsidiebeleid is nog steeds niet in orde. Dit is de conclusie van Burgerbelangen Amstelveen (BBA) naar aanleiding van het eerste deel van de discussie over hoe de gemeente geld geeft aan maatschappelijke organisaties.

Wethouder Veenboer verdedigde in de discussie in de afgelopen commissievergadering hoe hij het normaal vindt dat tot aan 196 euro per uur aan jongerenwerk wordt vergeven, waarbij absurd hoge voorbereidingsuren bestaan. "Met dat soort bedragen zit je echt wel boven het topsegment autobedrijf en een topadvocaat, zeker met die voorbereidingsuren," aldus woordvoerder David de Jong.

"B en W laten het na om een daadwerkelijk oordeel over kosten in relatie tot levering van produkten te geven of keurt dat tussen de regels door goed, zonder controlemechaniek, zo lijkt het. Of het moet het eigen vlees zijn die de subsidieontvanger controleert." BBA is verbaasd, dat wethouder Veenboer (PvdA) bovendien alle aanbevelingen en conclusies van een door de heer Van Aller gedaan raadsonderzoek zegt te hebben overgenomen, terwijl dat feitelijk niet zo is.

Het ontbreekt met name aan het zetten van duidelijke kaders vanuit de gemeente voor de producten die ze afneemt van subsidieontvangers. In de commissie bleek een overgrote meerderheid verbaasd over de wijze waarop het College van Burgemeester en Wethouders dit dossier aanpakt en na jarenlange discussie nog steeds geen oplossingen worden gevonden anders dan geen oplossing biedende rapporten maken.De kern van het Van Aller-onderzoek is dat de gemeente op bepaalde productniveaus te veel betaald.

BBA wil nu, dat Van Aller opnieuw gevraagd wordt om aanknopingspunten te geven opdat de gemeenteraad de subsidies nu echt kan aansturen, zodat na de verkiezingen redelijke subsidieverstrekking voor de komende periode bewerkstelligd kan worden. Zo kan een nieuw College van B en W hier gewoon orde op zaken stellen.

Bovendien prijst BBA het gedane onderzoek en deelt conclusies van Hermine Janssens en Ria Ganzinotti die stellen dat de subsidieontvanger voor jongerenwerk door haar monopoliepostie in Amstelveen de kans krijgt zich niet aan een marktconforme aanpak te houden. "Het duidelijk aan laten sturen van subsidies is essentieel, anders gooit Amstelveen gewoon belastinggeld weg," aldus raadslid David de Jong voor BBA.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.