Bijgewerkt: 3 december 2021

BBA verbaasd over opstelling ivm wijkcentrum De Laagte

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
09-02-2010

BBA is ernstig verbaasd over de opstelling van het College van B en W aangaande de wijkcentrum-activiteiten in Randwijck. BBA heeft eerder gevraagd de wijkcentrumactiviteiten te laten voortduren in De Laagte, zolang het pand niet gesloopt zou worden.

Onlangs bleek, dat de gemeente tot aan de sloop anti-kraakbewoners heeft toegelaten, terwijl eerder de wijkcentrumactiviteiten moesten verdwijnen. BBA vroeg toen om via tijdelijke containers de wijkcentrum-activiteiten gewoon in Randwijck te laten voortduren.

Helaas zijn wethouders Veenboer en Pols niet ingegaan op de vraag van BBA. Vanuit het wijkcentrum bereiken BBA signalen dat deze oplossingen gewenst zijn. Juist vanwege de sociale cohesie in de wijk, is het van belang deze activiteiten in Randwijk te behouden.

BBA heeft de voorkeur uitgesproken om het wijkcentrum definitief in Nifterlake onder te brengen. Dat is ook in de bouwplannen opgenomen, waarbij BBA er vanuit gaat dat dit ook gerealiseerd zal worden. BBA heeft een aantal essentiële verbetervoorstellen gedaan daarbij, namelijk om de aangrenzende grote buitenruimte op de eerste verdieping  bij het wijkcentrum te betrekken.

BBA constateert eveneens dat de participatie van de bewoners niet voldoende tot haar recht is gekomen. Er zijn goede ideeën vanuit de wijk gekomen die door het College van B en W niet meer worden meegenomen, waaronder het draaien van het gebouw parallel aan de Beneluxbaan, met de daarop uitkomende in- en uitritten.

BBA zal zich hiervoor blijven inzetten, opdat een nieuw College van B en W dit serieus oppakt. Met de door haar gedane voorstellen hoopt ze dat daarmee een definitieve oplossing gevonden wordt voor de wijkcentrum-activiteiten, maar ze wil ook voorkomen dat verkeersproblemen ontstaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS