Bijgewerkt: 5 december 2022

BBA vragen ivm topsporthal Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
15-04-2009

College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente Amstelveen

Laan Nieuwer Amstel 1

1182 JR Amstelveen

(per e-mail toegezonden)

Amstelveen, 15 april 2009

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

In verband met de recente economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen rond een nieuwe topsporthal, zendt de factie van Burgerbelangen Amstelveen u  via deze brief een aantal vragen ex artikel 33 van het reglement van orde.

Is het college bereid de plannen voor een topsporthal te temporiseren in het licht van de huidige economische crisis, de onzekerheid over de hoogte van de inkomsten van de gemeente in de komende jaren en de mogelijke gevolgen van de huidige economische crisis voor bijdragen uit het bedrijfsleven aan topsport in de naaste toekomst? Wat zijn hierbij uw overwegingen?

Is het college bereid zodanig onderhoud aan de Emergohal te laten plegen dat deze hal weer minimaal  vijf jaar aan de eisen voldoet om topvolleybal en andere zaalsporten op een ook voor de sportbonden acceptabel niveau te kunnen faciliteren?

Indien bovenstaande vraag negatief beantwoord wordt, hoe denkt het college dan in afwachting van een nieuwe sporthal de komende jaren topsport te kunnen faciliteren?

Is er door het college ter voorbereiding van de topsporthal recent een  adviesbureau ingeschakeld en zo ja, kan het college de gemeenteraad informeren wat de precieze opdracht is en wat de tijdsfasering is?

Is het college op de hoogte van de onzekerheid ten aanzien van het aanwijzen van Amstelveen als locatie voor topvolleybal door de NeVoBo? En zo ja, sinds wanneer?

Hoe schat het college de kansen in dat Amstelveen nog wordt aangewezen als locatie voor topvolleybal en wat wordt er in dat geval door de NeVoBo van de gemeente Amstelveen verwacht?

Wat betekent het voor de ontwikkeling van een topsporthal als het aanwijzen van Amstelveen als locatie voor topvolleybal door de NeVoBo niet doorgaat?

Is het college bereid om bij de plannen voor een nieuwe topsporthal nadrukkelijk een plaats in te ruimen voor sportonderwijs en voor andere sporten, zoals bijvoorbeeld zaalvoetbal, zaalhockey, korfbal en de Japanse vechtsporten judo en kendo? Zo ja, op welke wijze?

Wij hopen dat wij u hierbij voldoende geïnformeerd hebben krachtens het verlangde in artikel 33 van het reglement van orde en wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie,

John Levie,

gemeenteraadslid Burgerbelangen Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.