Bijgewerkt: 7 december 2021

BBA vragen over de gewijzigde situatie rond topsport

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
07-02-2010

Vragen BBA over topsportambities van college

De ledenvergadering van de volleybalvereniging Martinus heeft op 5 februari 2010 besloten om met onmiddellijke ingang de samenwerking met de Top Volleybal Combinatie Amstelveen (TVCA) te beëindigden en zich voortaan geheel op de breedtesport te richten.

 “De gemeenteraad is steeds voorgehouden, dat nou juist die samenwerking van topsport en breedtesport één van de pijlers is van het “Amstelveense Topsportmodel”, maar kennelijk gaat dat in de praktijk toch niet zo gemakkelijk”, aldus John Levie, raadslid voor Burgerbelangen Amstelveen.

Voor BBA is de nu ontstane situatie aanleiding om het college van B en W te vragen wat de consequenties hiervan zijn voor de topsportambities van Amstelveen. Aan het college wordt verder o.a. gevraagd hoe zij in deze nieuwe situatie de rol van de Stichting Topsport Amstelveen (STAV) ziet, een organisatie die jaarlijks een bijdrage van €. 250.000 van de gemeente ontvangt. 

John Levi Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

John Levi, raadslid van Burgerbelangen Amstelveen (plv) lid Algemeen Bestuur en Middelen


BBA heeft in november 2009 met een vrijwel raadsbrede steun een amendement ingediend om de  5,7 miljoen euro die eerder juist in verband met topvolleybal voor een topsporthal gereserveerd was, te gebruiken voor hoognodige voorzieningen voor de breedtesport, iets dat voor de overgrote meerderheid van de raad kennelijk een hogere prioriteit heeft. “BBA gelooft zeker in de Amstelveense topsportambities, maar alleen in combinatie met breedtesport en niet tegen elke prijs”, aldus John Levie.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

In verband met de plannen voor het positioneren van Amstelveen als topsportstad, waarvan volleybal op topniveau een belangrijk onderdeel is en waarvoor uw college bereid was belangrijke financiële bijdragen te leveren, stelt de fractie van Burgerbelangen Amstelveen u  hierbij een aantal vragen ex artikel 33 van het reglement van orde.  • Is het college bekend met het feit dat op vrijdag 5 februari 2010 de ledenvergadering van volleybalvereniging Martinus  heeft besloten de samenwerking met de Top Volleybal Combinatie Amstelveen (TVCA) met onmiddellijke ingang te beëindigden en zich voortaan geheel op de breedtesport te richten?

  • Wat zijn de oorzaak en achtergronden van de plotselinge beëindiging van deze samenwerking?

  • Welke gevolgen heeft deze nieuwe situatie voor de Amstelveense topsportambities, waar topvolleybal ter bevordering van de breedtesport tot nu toe een van de belangrijkste, indien al niet de belangrijkste, pijlers is bij de plannen voor het positioneren van Amstelveen als topsportstad?

  • Welke gevolgen heeft deze nieuwe situatie voor de activiteiten van de Stichting Topsport Amstelveen (STAV), waar immers een zwaar accent op topvolleybal licht, wat o.a. blijkt uit de eerdere subsidie van €. 50.000 van de STAV, direct of indirect, aan de TVCA (zie ook onze eerdere vragen over dit onderwerp ex artikel 33, gedateerd 24 juli 2009)?

  • Welke gevolgen heeft deze nieuwe situatie voor de eerder door de gemeenteraad van Amstelveen goedgekeurde structurele bijdrage van €. 250.000 van de gemeente Amstelveen aan de STAV, waarbij immers topvolleybal een belangrijk onderdeel van de voorgenomen activiteiten van de STAV zou gaan uitmaken?


Alhoewel Burgerbelangen Amstelveen ook het belang  onderschrijft van topsportambities in relatie tot breedtesport, maken wij ons grote zorgen over de ontstane situatie. Wij hopen dat wij u hierbij voldoende geïnformeerd hebben krachtens het verlangde in artikel 33 van het reglement van orde en wij zien gezien onze grote zorgen uw zeer spoedige beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens de fractie,  John Levie, gemeenteraadslid Burgerbelangen Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.