Bijgewerkt: 1 december 2022

BBA vragen over het toezicht op de kinderopvang

Nieuws -> Politiek

Bron: David de Jong
10-01-2011

David de Jong raadslid voor Burgerbelangen Amstelveen (BBA) stelt zijn vragen aan het College B en W van Amstelveen:

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De afgelopen weken is er de nodige commotie ontstaan over kinderopvang en het toezicht op de kinderopvang. BBA is zich er van bewust, dat het gebeurde in andere gemeenten met betrekking tot misbruik bij bepaalde kinderopvangaanbieders heel pijnlijk is voor de ouders en kinderen die daar slachtoffer van zijn geworden.

Wij stellen deze vragen uit bezorgdheid en willen duidelijkheid over het toezicht voor de ouders, zodat deze met een gerust hart hun kinderen naar de opvang kunnen blijven brengen. In Amstelveen is er een grote kinderopvangorganisatie en daarnaast zijn er steeds meer vele kleine actief.

Ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat hun kleine kinderen veilig en gezond naar de kinderopvanglocaties gebracht kunnen worden; dit kan niet in het geding komen. Gemeenten hebben daartoe een toezichtstaak en handhavingbevoegdheid.

De Jong Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

David de Jong (BBA) tijdens een raadsvergadering
In een persbericht van het ministerie van OCW van 9 februari 2010 stelde deze, dat "gemeenten nog te weinig handhaven', waardoor 'tekortkomingen in de kwaliteit van de kinderopvang onnodig lang bestaan.', in hetzelfde persbericht stelt de onderwijsinspectie dat 'het toezicht van de gemeenten op de kinderopvang beter kan en moet'. (Noot 1)

De verantwoordelijk Amsterdamse wethouder stelde op 27 december bij RTVNH "Het toezicht is nu toch erg veel papier. Is de ventilatie goed, is de hygiëne goed. Allemaal belangrijk, maar dat helpt niet voor dit soort problemen". (Noot 2).

Hierbij om bovengenoemde redenen namens BBA middels deze brief een aantal vragen ex artikel 33 van het reglement van orde

1) Hoe houdt de GGD (zijnde GGD Amsterdam) op dit moment toezicht op de kinderopvang in Amstelveen?

2) Hoe gaat het College van B en W om met eventuele tekortkomingen in de kwaliteit en kwantiteit bij o.a. personeel? Op welke wijze doet ze daarbij ook aan actieve handhaving bij eventueel geconstateerde problemen?

3) Hoe voorkomt het college van B en W voor Amstelveen dat het toezicht een 'papieren' werkelijkheid is?

4) Zullen de afspraken tussen het ministerie van SZW, GGD Nederland en VNG aangaande 'prioritering inspecties kinderopvang' (16 november 2010) ook in Amstelveen worden geïmplementeerd? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? (Noot 3)

5) Hoe gaat u om met de gemelde beperktere middelen voor toezicht die het ministerie van SZW voor 2012 aangeeft?

Hopend u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd krachtens het verlangde in artikel 33 uit het reglement van orde en in afwachting van uw reactie,

groet ik u vriendelijk,

David de Jong (BBA)

Noot 1: Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang kunnen beter

Noot 2: Asscher wil klachtenregister voor personeel in kinderopvang

Noot 3: Prioritering inspecties kinderopvang (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.