Bijgewerkt: 8 december 2021

BBA wil bewoners Stadshart tegemoet komen in parkeerdiscussie

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
11-03-2013

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil de bewoners van het Stadshart in de discussie over de parkeerproblemen tegemoet komen door voor te stellen het aantal parkeermeters met maximaal 8 uit te breiden binnen de vergunningsgebieden.

Uiteraard voor zover dit past binnen de huidige budgettaire ruimte. Het voordeel voor de bewoners is dan, dat de afstand van woonhuis tot de parkeermeters wordt verkleind.

Linda Roos, fractieleider van bbA zegt: “Tijdens het inspreken bleek, dat het voor veel bewoners bezwaarlijk is als de afstand tot een parkeermeter meer dan 125 meter is. Dat is waarschijnlijk het geval voor maar 5% van de bewoners, maar we willen die bewoners tegemoet komen. Het moet alleen wel betaalbaar blijven”.

roos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen


Al vele jaren is betaald parkeren in Amstelveen niet kostendekkend. Sindsdien is er veel discussie met de bewoners van het Stadshart om te komen tot een oplossing die voor het overgrote deel van de bewoners acceptabel is.

Het voorgestelde bezoekerssysteem, dat in de raad op 13 maart 2013  wordt behandeld, is gebruikersvriendelijk en houdt meer rekening met de sociale aspecten in de wijk. Maar ondanks vele bijeenkomsten en het instellen van een werkgroep “bezoekersparkeren ” kwam men eerder niet tot een eensluidende oplossing.

Linda Roos:  “Hoewel de gemeente een aantal maatregelen moet nemen, willen we met dit amendement de gebruikersvriendelijkheid  van het systeem zo groot mogelijk maken”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.