Bijgewerkt: 1 december 2022

BBA wil fietsenchaos stoppen, groene middenberm en meer info van kappen van bomen

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
06-11-2018

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat er zo spoedig mogelijk een herinrichting moet komen voor het parkeren van fietsen en bromfietsen in het Stadshart. Vooral op de vrijdagen en in het weekeinde ontstaan er volgens bbA onveilige en onoverzichtelijke situaties doordat er overal en vaak ongeordend fietsen en bromfietsen in het winkelgebied van het Stadshart worden geparkeerd. Dit zorgt op aantoonbare plekken voor hinder en overlast.

Burgerbelangen vindt dat het College vooruitlopend op de uit te werken Visie Stadshart samen met de manager Stadshart en eigenaar Unibail-Rodamco-Westfield nu al met een oplossing moet komen. BbA doet in een motie zelf ook al enkele suggesties. De partij meent dat het toevoegen van een (zo mogelijk bewaakte) fietsenstalling voor de mensen die in het Stadshart werken al de (fiets)parkeerdruk in het Stadshart kan verminderen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Pieter E. Monkelbaan burgerraadslid van BBA


Galerijwiel stalling? BbA vindt hiervoor de locatie op de Galerij ter hoogte van de ingang 80-109 zeer geschikt. Daarnaast kan de veiligheid en overzichtelijkheid worden bevorderd door bijvoorbeeld ruimte te creëren door de zogenoemde fietsnietjes in een hoek van 45 graden te plaatsen en de parkeerplekken voor bromfietsen specifiek te arceren of in te kleuren. BbA wil graag dat samen met de manager Stadshart in beeld wordt gebracht waar de knelpunten zitten en waar alternatieve mogelijkheden zijn.

BbA stelt dat niet kan worden gewacht op de uitwerking van de plannen met het Stadshart en vraagt het College nu al te komen met een plan van aanpak en een financieringsvoorstel. Zij wijst er ook op dat aangezien het gebruik van de fiets sterk wordt gestimuleerd het fietsverkeer naar het Stadshart alleen maar zal toenemen. Daarom is het van belang dat het parkeren goed wordt gefaciliteerd, aldus bbA.

Burgerbelangen Amstelveen wil groene middenberm Amsterdamseweg

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jacqueline Solleveld Olthof raadslid van BBA


Burgerbelangen Amstelveen wil dat de Amsterdamseweg tussen Kalfjeslaan en Keizer Karelweg een groene en veilige middenberm krijgt. De partij vindt dat de huidige inrichting van de Amsterdamseweg als entree van Amstelveen niet overeenkomt met het beeld dat de stad wil en kan uitstralen. BbA vindt dat de breedte van de weg daar genoeg ruimte heeft voor een groene middenberm. Het zou bovendien een einde maken aan de onveilige situaties zoals inhalen, keren op de weg, laden en lossen op de middenstrook en te hard rijden.

In een motie vraagt bbA een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de Amsterdamseweg vanaf de rotonde Keizer Karelweg/Amsterdamseweg tot aan de stadsgrens bij de Kalfjeslaan te voorzien van een groene middenberm, die qua veiligheid en uitstraling aansluit op de Keizer Karelweg en beter past bij het gebied Keizer Karelweg /Stadshart. De partij vraagt het college om na onderzoek met concrete voorstellen te komen voor de planning en de herinrichting van dit gebied.

Burgerbelangen wil meer informatie over kappen van bomen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het gemeentebestuur de raad met enige regelmaat (bijv. eens per kwartaal) informeert over de boomkap. Daartoe vraagt bbA een rapportage over de data en tijdvakken waarbinnen boomkap heeft plaats gevonden. Voorts het aantal gekapte bomen, de data, tijdvakken en plaats waar de gekapte bomen zijn gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen. Indien een andere groensoort hiervoor wordt ingezet willen we graag het type en het aantal vervangende bomen en groensoorten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Langs de Beneluxbaan, Saskia van Uylenburgweg, Rembrandtweg, Zonnestein en de Straat van Messina werden ongeveer 160 bomen gekapt en 5.500 m² struikgewas verwijderd. VITAL, een samenwerkingsverband van VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS, is de hoofdaannemer voor de vernieuwing van deze tramlijn. De foto is op 30 september 2018 gemaakt naast de bushalte Zonnestein


Groen voor Groen Beheer. BbA beseft dat bij de vele infrastructurele projecten we er meestal niet aan ontkomen om bomen te kappen. Er is wel een 'groen voor groen' beleid, maar het is bij het publiek niet voldoende duidelijk waar, wanneer en in welke mate een boom of ander groen wordt vervangen. Omdat groen beeldbepalend is en bewoners van Amstelveen zuinig zijn op het groen is het belangrijk dat de gemeente haar inwoners regelmatig goed informeert over de onvermijdelijke boomkap, meent bbA.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.